Το ηλεκτρονικό περιοδικό Κριτικά ιδρύθηκε το 2009. Δημοσιεύει πρωτότυπες βιβλιοκρισίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην επιστημονικά έγκυρη και έγκαιρη αποτίμηση της αξίας πρόσφατων ελληνικών ή ξενόγλωσσων εκδόσεων από τον χώρο της φιλοσοφίας, καθώς και από συγγενείς κλάδους. Τα κείμενα που υποβάλλονται υπόκεινται στην αξιολόγηση ανώνυμων κριτών. • Απονομή Βραβείου καλύτερης φιλοσοφικής διατριβής 2015-16. Πρόσκληση στην Τελετή Απονομής.
 • Παύλος Σούρλας: Δίκαιο και δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της Μεθοδολογίας του Δικαίου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017, 911 σ., 60 €.
  Πολυκριτική:
  2017-06 Κρίνει ο Κώστας Σταμάτης (25.9.2017)
  2017-07 Κρίνει ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης (25.9.2017)
 • 2017-05  Άρης Στυλιανού: Ο Σπινόζα και η Δημοκρατία. Αθήνα: Πόλις 2016, 214 σ., 15 €.
  Κρίνει ο Κωνσταντίνος Λαπαρίδης (25.9.17).
 • 2017-04  A. Schopenhauer: Περί της ελευθερίας της βούλησης (μετάφραση Μ. Παντούλιας – Δ. Υφαντής, εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2016, 224 σ., 15,90 €.
  Κρίνει ο Κωνσταντίνος Σαργέντης (25.9.17).
 • 2017-03  Τζ. Ντιούι: Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (εισαγωγή–μετάφραση Φώτης Τερζάκης). Αθήνα: Ηριδανός, 2016, 571 σ., € 31,80.
  Κρίνει ο Δημήτρης Αλεξάκης (3.7.17).
 • 2017-02  Μ. Μερλώ-Ποντύ: Φαινομενολογία της αντίληψης (μετάφραση Κική Καψαμπέλη). Αθήνα: Nήσος, 2016, 774 σ., 25 €.
  Κρίνει η Αλεξάνδρα Μουρίκη (3.7.17).
 • 2017-01  Τζ. Μακντάουελ: Ο Νους και ο Κόσμος (εισαγωγή-μετάφραση Θάνος Σαμαρτζής, επίμετρο Αριστείδης Μπαλτάς). Αθήνα: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, 2013, 432 σ., 20 €.
  Κρίνει ο Κώστας Παγωνδιώτης (2.3.17).

Για παλαιότερες βιβλιοκρισίες και Αναζήτηση, βλ. Αρχείο.ISSN 1791-776X