Το ηλεκτρονικό περιοδικό Κριτικά ιδρύθηκε το 2009. Δημοσιεύει πρωτότυπες βιβλιοκρισίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα, αποβλέποντας στην επιστημονικά έγκυρη και έγκαιρη αποτίμηση της αξίας πρόσφατων ελληνικών ή ξενόγλωσσων εκδόσεων από τον χώρο της φιλοσοφίας, καθώς και από συγγενείς κλάδους. Τα κείμενα που υποβάλλονται υπόκεινται στην αξιολόγηση ανώνυμων κριτών. • 2017-03  Τζ. Ντιούι: Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (εισαγωγή–μετάφραση Φώτης Τερζάκης). Αθήνα: Ηριδανός, 2016, 571 σ., € 31,80.
  Κρίνει ο Δημήτρης Αλεξάκης (3.7.17).
 • 2017-02  Μ. Μερλώ-Ποντύ: Φαινομενολογία της αντίληψης (μετάφραση Κική Καψαμπέλη). Αθήνα: Nήσος, 2016, 774 σ., 25 €.
  Κρίνει η Αλεξάνδρα Μουρίκη (3.7.17).
 • 2017-01  Τζ. Μακντάουελ: Ο Νους και ο Κόσμος (εισαγωγή-μετάφραση Θάνος Σαμαρτζής, επίμετρο Αριστείδης Μπαλτάς). Αθήνα: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, 2013, 432 σ., 20 €.
  Κρίνει ο Κώστας Παγωνδιώτης (2.3.17).
 • Βραβείο καλύτερης φιλοσοφικής διατριβής των ετών 2015-2016
  Το περιοδικό Κριτικά προκηρύσσει για τρίτη φορά το διετές βραβείο καλύτερης ελληνικής φιλοσοφικής διατριβής. Επιλέξιμες είναι διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια και έχουν εγκριθεί τα έτη 2015 ή 2016. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ: http://www.philosophica.gr/brabeio.pdf.
 • 2016-09  R. Cohen-Almagor: Confronting the Internet's Dark Side. Moral and Social Responsibility on the Free Highway. New York & Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press & Cambridge University Press, 2015, 389 σ., 103 $.
  Κρίνει ο Θεόφιλος Περπερίδης (27.1.17).
 • 2016-08  L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus – ανταπάντηση στην απάντηση του Α. Α. Γεωργαλίδη [2016-05] σε μια βιβλιοκρισία του Μ. Θεοδοσίου [2016-03].
  Ανταπαντά ο Μίλτος Ν. Θεοδοσίου (7.1.17).
 • 2016-07  A. Kenny: Θωμάς Ακυινάτης (μτφρ. Γ.Α. Δημητρακόπουλος). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2015, 157 σ., 16 €.
  Κρίνει ο Γιώργος Ζωγραφίδης (7.1.17).
 • 2016-06  Φ. Νίτσε: Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας. Οι προπλατωνικοί φιλόσοφοι και σημειώσεις (1867-75) (πρόλ.-μτφρ.-σχόλια Βαγγέλης Δουβαλέρης, επιμ. Ήρκος Ρ. Αποστολίδης). Αθήνα: Gutenberg 2013, 237 σ., 12 €.
  Κρίνει η Αγγελική Γ. Βασιλοπούλου (30.12.16).
 • 2016-05  L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus – απάντηση σε μια βιβλιοκρισία του Μ. Θεοδοσίου [2016-03].
  Απαντά ο Ανδρέας Α. Γεωργαλλίδης (30.12.16).
 • 2016-04  L. Rossetti: Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία. Φιλολογικά δεδομένα και άλλα μεθοδολογικά εργαλεία (μτφρ.-επιμ. Ά. Τάτση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2015, 393 σ., 14 €.
  Κρίνει ο Μανώλης Περάκης (20.11.16).
 • 2016-03  L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus (εισαγωγή-μτφρ.-σχόλια-ευρετήριο Α. Γεωργαλλίδης, επιμ. μτφρ. Ν. Κυριακίδη, γλωσσική επιμ. Α. Αντζουλής). Αθήνα: Εκδόσεις Ίαμβος 2016, 169 σ., 12 €.
  Κρίνει ο Μίλτος Ν. Θεοδοσίου (16.10.16).

Για παλαιότερες βιβλιοκρισίες και Αναζήτηση, βλ. Αρχείο.ISSN 1791-776X