2009

Προλογικό σημείωμα στην έντυπη έκδοση: Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες 2009. Αθήνα: Εκκρεμές, 219 σ., 12 €.

 • 2009-01  Δ. Πορτίδης / Σ. Ψύλλος / Δ. Αναπολιτάνος: Λογική. Η δομή του επιχειρήματος. Αθήνα: Νεφέλη 2007.
  Κρίνει ο Αριστείδης Αραγεώργης (2.4.09).
 • 2009-02  P. Curd: Η κληρονομιά του Παρμενίδη. Ο ελεατικός ενισμός και η ύστερη προσωκρατική σκέψη. Αθήνα: Ενάλιος 2008.
  Κρίνει η Άννα Αραβαντινού (2.4.09).
 • 2009-03  Γ. Ξηροπαΐδης: Η διαμάχη των ερμηνειών. Γκάνταμερ – Χάμπερμας. Αθήνα: Πόλις 2008.
  Κρίνει η Γκόλφω Μαγγίνη (2.4.09).
 • 2009-04  Πλάτων: Μένων. Εισαγωγή – Μετάφραση – Ερμ. σχόλια: Ι. Πετράκης. Αθήνα: Πόλις 2008.
  Κρίνει ο Μανώλης Παπουτσάκης (2.4.09).
 • 2009-05  Αριστοτέλης: Φυσικά Γ΄, Δ΄. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια – Σύνθεση: Β. Μπετσάκος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2008.
  Κρίνει ο Παντελής Γκολίτσης (2.4.09). – Απάντηση του Β. Μπετσάκου: 2009-09.
 • 2009-06  Κ. Μάρας: Η κριτική του Λόγου και της μεταφυσικής στον Αντόρνο και τον Νίτσε. Μια συγκριτική ανάγνωση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2008.
  Κρίνει ο Ζήνων Τσικρικάς (2.4.09).
 • 2009-07  Ι. Ταϊφάκος (επιμ.): Αρχαία κυπριακή γραμματεία, τ. 6: Φιλοσοφία. Λευκωσία: Ίδρυμα «Α. Γ. Λεβέντης» 2008.
  Κρίνει ο Νικόλαος Αυγελής (2.4.09).
 • 2009-08  Α. Δοξιάδης / Χ. Παπαδημητρίου / Α. Παπαδάτος / A. Di Donna: Logicomix. Αθήνα: Ίκαρος 2008.
  Κρίνει ο Βασίλειος Κρουστάλλης (2.4.09).
 • 2009-09  Απάντηση σε μια βιβλιοκρισία του Π. Γκολίτση [2009-05].
  Απαντά ο Βασίλειος Μπετσάκος (8.4.09).
 • 2009-10  M. Frede: Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Όψεις της ιστορίας και της ιστοριογραφίας της (επιμ. Χ. Μπάλλα). Αθήνα: Εκκρεμές 2008.
  Κρίνει ο Γιάννης Σταματέλλος (12.5.09).
 • 2009-11  R.B. Pippin: Hegel’s Practical Philosophy. Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: CUP 2008.
  Κρίνει ο Κώστας Μάρας (12.5.09).
 • 2009-12  P. Hadot: Πλωτίνος ή η απλότητα του βλέμματος. Αθήνα: Αρμός 2007.
  Κρίνει ο Ιωάννης Παπαχρήστου (12.5.09).
 • 2009-13  Μ. Μπέγζος: Ευρωελληνισμός. Η φιλοσοφία της θρησκείας στον Νεοελληνισμό. Αθήνα: Ελλ. Γράμματα 2008.
  Κρίνει ο Νικήτας Σινιόσογλου (1.6.09).
 • 2009-14  T. Honderich: Πόσο ελεύθερος είσαι; Το ζήτημα της αιτιοκρατίας. Αθήνα: Ιωλκός 2007.
  Κρίνει η Ντένη Κωνσταντινίδη (15.9.09).
 • 2009-15  Κ.Ν. Δημητρίου: Ο πλατωνικός μύθος. Κριτική αναδρομή στη νεότερη πλατωνική ερμηνεία. Αθήνα: Πορεία 2008.
  Κρίνει ο Μιχάλης Κατσιμίτσης (7.10.09).
 • Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α΄. Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2009.
  Πολυκριτική:
  2009-16  Κρίνει η Παρασκευή Κοτζιά (7.10.09).
  2009-17  Κρίνει ο Γιώργος Καραμανώλης (7.10.09).
  2009-18  Κρίνει ο Σπύρος Ράγκος (7.10.09).
 • 2009-19  S. Critchley: Το βιβλίο των νεκρών φιλοσόφων. Αθήνα: Πατάκης 2009.
  Κρίνει η Φαίη Βασιλειάδου (11.11.09).
 • 2009-20  Γ. Λέκκας: Πλωτίνος. Προς μία οντολογία του τρόπου. Αθήνα: Παπαζήσης 2009.
  Κρίνει ο Κατελής Βίγκλας (2.12.09).
 • 2009-21  Δ. Φαρμάκης: Φιλοσοφία και πραγματικότητα. Σπουδή στη μεταφυσική προβληματική του Karl Jaspers. Θεσσαλονίκη: Ζήτη 2009.
  Κρίνει ο Γιώργος Ζωγραφίδης (22.12.09).


ISSN 1791-776X