2010

Προλογικό σημείωμα στην έντυπη έκδοση: Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες 2010. Αθήνα: Ευρασία, 183 σ.

 • 2010-01  Σέξτος ο Εμπειρικός: Πυρρώνειες Υποτυπώσεις, Τόμος Β΄. Εισαγωγικό δοκίμιο: Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά· μετάφραση – σχόλια: Στ. Δημόπουλος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2007.
  Κρίνει ο Ιωάννης Τρισόκκας (31.1.10).
 • 2010-02  Β. Καραβάκου: Δοκίμια στην εγελιανή φιλοσοφία της παιδείας. Αθήνα: Gutenberg 2009. / Κ. Καβουλάκος (επιμ.): Η «Φαινομενολογία του πνεύματος» του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2009.
  Κρίνει ο Φίλων Κτενίδης (17.2.10).
 • 2010-03  Σ. Ράμφος: Νίτσε για καλό γούστο. Αφορμές πνευματικού αναπροσανατολισμού. Αθήνα: Αρμός 2009.
  Κρίνει ο Κώστας Μάρας (14.4.10).
 • 2010-04  J. Gray: Αχυρένια σκυλιά. Σκέψεις για τους ανθρώπους και άλλα ζώα. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2008. / Μαύρη λειτουργία. Η αποκαλυπτική θρησκεία και ο θάνατος της ουτοπίας. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2009.
  Κρίνει ο Νικήτας Σινιόσογλου (5.5.10).
 • 2010-05  Χ. Μπάλλα (επιμ.): Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική Αθήνα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2008.
  Κρίνει η Ελένη Κακλαμάνου (13.5.10).
 • 2010-06  Γ.Λ. Ευαγγελόπουλος: Καστοριάδης και σύγχρονη πολιτική θεωρία. Αθήνα: Ευρασία 2009.
  Κρίνει ο Βασίλης Μπογιατζής (10.7.10).
 • 2010-07  J. Butler: Αναταραχή φύλου. Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2009. / Η ψυχική ζωή της εξουσίας. Αθήνα: Πλέθρον 2009. / Λογοδοτώντας για τον εαυτό. Αθήνα: Εκκρεμές 2009.
  Κρίνει ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου (8.9.10).
 • 2010-08  Πρόκλος: Η ιερατική τέχνη – Οι ύμνοι. Εισαγωγή – Μετάφραση: Παύλος Καλλιγάς. Αθήνα: Στιγμή 2009.
  Κρίνει ο Σπύρος Ράγκος (12.9.10).
 • 2010-09  Π. Κλιματσάκης: Συστηματική εισαγωγή στον Γερμανικό Ιδεαλισμό. Αθήνα: Ροές 2010.
  Κρίνει ο Σταμάτης Γερογιωργάκης (10.11.10).
 • 2010-10  M. Steinmann: Die Offenheit des Sinns. Untersuchungen zu Sprache und Logik bei M. Heidegger. Tübingen: Mohr Siebeck 2008. / D. Yfantis: Die Auseinandersetzung des frühen Heidegger mit Aristoteles. Berlin: Duncker & Humblot 2009.
  Κρίνει ο Μιχάλης Παντούλιας (10.11.10).
 • 2010-11  B. Williams: Η ηθική και τα όρια της φιλοσοφίας. Αθήνα: Αρσενίδης 2009.
  Κρίνει η Αρχοντούλα Γιαννοπούλου (10.11.10).
 • 2010-12  Επίκουρος: Ηθική. Η θεραπεία της ψυχής. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Γ. Ζωγραφίδης. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2009.
  Κρίνει ο Πάνος Δήμας (22.11.10).
 • 2010-13  Μπ. Ράσσελ: Τα προβλήματα της φιλοσοφίας. Αθήνα: Αρσενίδης 2008.
  Κρίνει ο Μανώλης Περράκης (30.11.10).
 • 2010-14  Σ. Δημητρίου: Ηθική και πολιτική. Δικαιολόγηση των πεποιθήσεων και πολιτική φιλοσοφία. Αθήνα: Πόλις 2008.
  Κρίνει ο Κώστας Σταμάτης (7.12.10).
 • 2010-15  Θ. Χρηστίδης: Ο Ηράκλειτος, ο κόσμος και ο θεός. Γνωσιολογία, κοσμολογία και το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου. Αθήνα: Εξάντας 2009.
  Κρίνει ο Δημήτριος Αθανασάκης (22.12.10).


ISSN 1791-776X