Pdf

2011-05

Ζαχάβι: Χούσσερλ

Νταν Ζαχάβη: Χούσσερλ. Εισαγωγή στη φαινομενολογία του (μτφρ. Μ. Μαθιουδάκη, επιμ. Α. Χατζημωυσής). Αθήνα: Αρμός 2010, 328 σ., 20 €.Κρίνουν οι: Εύη Γραμμάτη, Χρήστος Κανέλλος, Παναγιώτης Σκλαβούνος, Νίκος Σουελτζής
psklavns@hotmail.com

Είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα μιας νέας εισαγωγής στη φαινομενολογία – πόσο μάλλον όταν η σκόπευσή της είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των προηγουμένων [1]. Η εισαγωγή του Ζαχάβι [2] προσφέρει μια νέα ματιά στη φαινομενολογία του Χούσσερλ, προσπαθώντας να την υπερασπιστεί απέναντι σε κάθε κατηγορία για ιδεαλισμό ή σολιψισμό. Παρέχει δε στον αναγνώστη πολύτιμη ενημέρωση για το υλικό των χειρόγραφων σημειώσεων του Χούσσερλ που είναι δημοσιευμένο στην έκδοση της Husserliana. Ο συγγραφέας έχει, μάλιστα, όπως ο ίδιος δηλώνει (σ. 17), απόλυτη επίγνωση του ότι απαιτείται ένας πολύ προσεκτικός χειρισμός αυτών των χειρογράφων, ώστε να μην αξιοποιηθούν υπονομεύοντας τις θέσεις του Χούσσερλ, όπως αυτές αναπτύσσονται στα έργα που ο ίδιος δημοσίευσε. Ιδιαίτερα θετικό, τέλος, στοιχείο αυτής της εισαγωγής είναι το μέλημά της να συνομιλήσει με την αναλυτική παράδοση.

Κεντρικός άξονας της ανάλυσης του Ζαχάβι είναι το ζήτημα της διυποκειμενικότητας. Αυτή η επιλογή, πέραν του ότι είναι απόρροια της ειδίκευσης του ίδιου του συγγραφέα σε αυτό το θέμα, δεν είναι καθόλου αυθαίρετη. Πράγματι, φαίνεται ότι μια φιλοσοφία που τελείται στο υπερβατολογικό επίπεδο διατρέχει μονίμως τον κίνδυνο να κατηγορηθεί για σολιψισμό. Στην περίπτωση του Χούσσερλ, μια τέτοιου είδους κριτική δεν είναι χωρίς έρεισμα, καθώς η «φαινομενολογική αναγωγή» έχει ερμηνευθεί ως μια μέθοδος που περιορίζει το πεδίο έρευνας στη συνείδηση ενός solus ipse, στη συνείδηση ενός απομονωμένου εγώ (ερμηνεία που νομιμοποιείται μόνο με βάση τα πρώτα έργα του Χούσσερλ). Για τον Ζαχάβι, ωστόσο, αυτό που διασώζει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, τη φαινομενολογία του Χούσσερλ από τον υπερβατολογικό σολιψισμό είναι η ανάδειξη της διυποκειμενικότητας: Η ίδια η υπερβατολογική υποκειμενικότητα είναι αδύνατον να συγκροτηθεί χωρίς την υπερβατολογική διυποκειμενικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το μέρος του βιβλίου (σ. 218-80).

Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής που έχει ασκηθεί στη φαινομενολογία της διυποκειμενικότητας του Χούσσερλ, ισχυρίζεται ο Ζαχάβι, παραβλέπει τον πραγματικό στόχο της θεωρίας του, καθώς η κριτική αφορά, τις περισσότερες φορές, στο επίπεδο των συγκεκριμένων σχέσεων μεταξύ υποκειμένων. Αναμφίβολα, αυτές οι σχέσεις πρέπει να εξεταστούν και από μια θεωρία της εναίσθησης (Einfühlung), του τρόπου με τον οποίο βιώνω ένα άλλο ένσαρκο υποκείμενο. Αλλά, για τον Ζαχάβι, δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος της φαινομενολογίας της διυποκειμενικότητας. Αντίθετα, τον πρωταρχικό ρόλο επωμίζεται αυτό που ο Χούσσερλ ονομάζει «ανοικτή διυποκειμενικότητα», δηλαδή η a priori σχέση ανάμεσα στα εγώ πριν ακόμα αυτά έρθουν σε κατά μέτωπο επαφή μεταξύ τους. Το επιχείρημα είναι ότι, ακόμα κι αν ο Χούσσερλ έχει αποτύχει να παράσχει μια ικανοποιητική ανάλυση της εναισθητικής εμπειρίας του άλλου εγώ, δεν κλονίζεται ο κεντρικός πυρήνας της θεωρίας του για τη διυποκειμενικότητα.

Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμισθεί ότι, ήδη στο επίπεδο περιγραφής της εναίσθησης, ο Χούσσερλ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αναιρέσει κάθε υπόθεση/περιγραφή σύμφωνα με την οποία ο Άλλος θα μετατρεπόταν απλώς σε ένα παράγωγο της δικής μου συγκρότησης και δεν θα δινόταν πραγματικά ως Άλλος. Γι’ αυτό και επιμένει ότι βιώνω τον Άλλον ως μη-προσβάσιμο [3]. Καμιά εμπειρία ομοιότητας ανάμεσα στον εαυτό και τον Άλλον, καμιά εμπειρία αναλογίας ή, πολλώ μάλλον, κανένα είδος συλλογισμού δεν μπορεί να αφαιρέσει από τον Άλλον την υπερβατικότητά του, δηλαδή την ετερότητά του. Η εμπειρία της υπερβατικότητας της ξένης υποκειμενικότητας είναι η πρώτη ετερότητα και, άρα, η πηγή κάθε άλλης ετερότητας και υπερβατικότητας – και, εντέλει, της ίδιας της αντικειμενικής εγκυρότητας. Ο Χούσσερλ δεν κατανοεί την πρωταρχική διυποκειμενικότητα ως τη σωματικά διαμεσολαβημένη διάδραση ανάμεσα στα υποκείμενα. Θεωρεί ότι, στην αποβλεπτική μας σχέση με τον κόσμο, η διυποκειμενικότητα βρίσκεται πάντα ήδη εκεί: Πριν από οποιαδήποτε συγκεκριμένη εμπειρία των Άλλων, η αντιληπτική μου αποβλεπτικότητα έχει αναφορά και στους Άλλους, στην ανοικτή διυποκειμενικότητα . Η χαρακτηριστικότερη και συχνότερη ανάλυση του Χούσσερλ αφορά την ίδια την κατ’ αίσθηση αντίληψη. Τα αντικείμενα της αντίληψης δίδονται εντός ενός ορίζοντα συν-υπαρχουσών όψεών τους, οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες για εμένα στην ταυτοχρονία τους (εφόσον δεν μπορώ να αντιληφθώ την μπροστινή και την πίσω πλευρά ενός αντικειμένου ταυτόχρονα), αλλά είναι, ως τέτοιες, αντιληπτές από τα άπειρα υποκείμενα που θα μπορούσαν να καταλάβουν τις άπειρες οπτικές γωνίες αντίληψης του ίδιου αντικειμένου. Δηλαδή, το αντιληπτικό αντικείμενο είναι εκεί πάντα και για τους άλλους, η ταυτότητά του τους προϋποθέτει, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι πραγματικά παρόντες ή όχι. Με άλλα λόγια, η ανοικτή διυποκειμενικότητα είναι a priori στοιχείο της συγκρότησης της πραγματικότητας, καθώς προηγείται της συγκεκριμένης εμπειρίας των Άλλων. Με τον ίδιο τρόπο, αποτελεί a priori στοιχείο της ίδιας της συγκρότησης του εαυτού, στο μέτρο που ο εαυτός ως έμψυχη σωματικότητα (δηλαδή ως Leib και Körper) δεν μπορεί να συγκροτηθεί παρά μόνο στη βάση του βλέμματος των Άλλων (δηλαδή, και πάλι, της ανοικτής διυποκειμενικότητας), χάρη στο οποίο μπορώ να συγκροτώ τον εαυτό μου ως μέρος της εξωτερικής πραγματικότητας. Η ίδια λειτουργία της ανοικτής διυποκειμενικότητας είναι δυνατόν να ανιχνευθεί σε μια σειρά διαφορετικών τρόπων κατανόησης της πραγματικότητας, και μια εκδοχή της αποτελεί η ανώνυμη κοινότητα, δηλαδή το γεγονός ότι οι Άλλοι προϋποτίθενται ως φορείς νοήματος, ως ανώνυμοι φορείς της γλώσσας και δημιουργοί πολιτισμικών προϊόντων [4]. Είναι, τέλος, στην ίδια προοπτική που ο Ζαχάβι θα αναπτύξει την έννοια του κόσμου-της-ζωής στην υπερβατολογική της διάσταση.

Ο Ζαχάβι συμπεραίνει ότι, κατά τον Χούσσερλ, η συγκρότηση της υποκειμενικότητας προϋποθέτει αναγκαστικά και τη διυποκειμενικότητα, καθώς, σε αντίθεση προς τον Καντ, υποστηρίζει ότι η υποκειμενικότητα καθίσταται πλήρως συγκροτησιακή (του κόσμου και του εαυτού της) μόνο μέσω της σχέσης της με τους Άλλους. Ωστόσο, διευκρινίζει ο Ζαχάβι, η φαινομενολογία παραμένει μια φιλοσοφία της υποκειμενικότητας, υπό την έννοια ότι η υπερβατολογική διυποκειμενικότητα δεν μπορεί να περιγραφεί παρά μόνο μέσα από την προοπτική του πρώτου προσώπου, εφόσον ως πεδίο έρευνας αναγνωρίζεται η δική μου εμπειρία, στην οποία και μόνον έχω άμεση πρόσβαση.

Η μετάφραση της κ. Μαθιουδάκη είναι μια προσπάθεια πιστής απόδοσης του αγγλικού πρωτοτύπου. Δυστυχώς, ωστόσο, υπάρχουν πολλές αστοχίες στην απόδοση της φιλοσοφικής ορολογίας, πολλές παρερμηνείες ως προς το νόημα του κειμένου και κάποιες λανθασμένες “πρωτοβουλίες” επεξήγησης του πρωτοτύπου. Προφανώς η ευθύνη γι’ αυτό βαραίνει τόσο τη μεταφράστρια όσο και τον επιμελητή της έκδοσης. Θα περιοριστούμε στο να επισημάνουμε, ενδεικτικά, τις αστοχίες που εμφανίζονται στις σελίδες που αφορούν στη διυποκειμενικότητα (σ. 218-51) [5].

Ο χουσσερλιανός όρος Paarung, που –ορθά– αποδίδεται από τον Ζαχάβι pairing, θα έπρεπε να μεταφράζεται ως «σύζευξη» και όχι ως «ζεύξη» (καθώς δεν εννοεί μια γεφύρωση αλλά τον σχηματισμό ενός ζεύγους), πολύ δε λιγότερο ως «αντιστοίχιση», όπως τον εννοεί, με δική της πρωτοβουλία, η μεταφράστρια (σ. 226). Ο όρος Paarung αφορά «το εμφανίζεσθαι που σχηματοποιείται ως ζεύγος» και δηλώνει την πρωταρχική μορφή της παθητικής σύνθεσης [6]. Αντίθετα, η έννοια «αντιστοίχιση» υποδηλώνει ισοδυναμία και αναλογία, έννοιες τις οποίες τόσο ο Ζαχάβι όσο και ο ίδιος ο Χούσσερλ χρησιμοποιούν με μεγάλη προσοχή. Επιπλέον, η «αντιστοίχιση» υπονοεί, στατικά, μια παράλληλη θέση ή σχέση δύο πραγμάτων, ενώ, για τον Χούσσερλ, διά της σύζευξης δύο πραγμάτων «βρίσκουμε ένα ζωντανό και αμοιβαίο αυτο-εγείρεσθαι, ένα επικαλύπτεσθαι του ενός με το αντικειμενικό νόημα του άλλου μέσα στην αμοιβαία ανταλλαγή στοιχείων τους» [7].

Προβληματική είναι, επίσης, η απόδοση του αγγλικού foreign ως «αλλότριος», επιλογή που μπορεί να αποδειχθεί παραπλανητική, καθώς το «αλλότριος» έχει συμπαραδηλώσεις που ουδόλως ταιριάζουν με αυτό που εννοεί ο Ζαχάβι. Σε αρκετά σημεία στο υπόλοιπο κείμενο, η μεταφραστική επιλογή για το foreign είναι το «έτερος» και όχι το «ξένος». Δεδομένης της σημασίας του όρου για την ανάλυση της διυποκειμενικότητας, και αυτή η νοηματική μετατόπιση αποδεικνύεται παραπλανητική. Το «έτερος» έχει τη σημασία του «άλλος» (other, Andere). Το «ξένος» (foreign, Fremd) προϋποθέτει ήδη έναν άλλο στον οποίο αποδίδεται η ξενικότητα και μπορεί να προσδιορίζεται, για παράδειγμα, με βάση πολιτισμικές διαφορές. Φαίνεται, συνεπώς, να έχει μια παράγωγη σημασία σε σχέση με το «έτερος/Άλλος». Το αποτέλεσμα της ταύτισης των δύο όρων είναι ότι συγχέεται η διυποκειμενικότητα ως απόλυτο οντολογικό θεμέλιο κάθε αντικειμενικότητας με τη διυποκειμενικότητα ως συγκεκριμένη εμπειρία του άλλου [8].

Ας περάσουμε τώρα, ενδεικτικά, σε μια σειρά προτάσεων των οποίων η απόδοση καθιστά το κείμενο ακατανόητο. Στη σ. 222, ο όρος being μεταφράζεται ως «ον», ενώ θα έπρεπε να αποδοθεί ως «Είναι». Στην αγγλική γλώσσα, πράγματι, ο όρος being έχει και τις δύο παραπάνω σημασίες, αλλά ο Ζαχάβι εννοεί, εμφανώς, τη δεύτερη. Για παράδειγμα, η διυποκειμενική-υπερβατολογική κοινωνικότητα είναι η πηγή όλης της πραγματικής αλήθειας και του Είναι (και όχι «του όντος»). Η διυποκειμενική-υπερβατολογική κοινωνικότητα δεν είναι η πηγή επιμέρους όντων (θέση που θα προϋπέθετε ένα ιδεαλιστικό υποκείμενο ως δημιουργό), αλλά το οντολογικό θεμέλιο από το οποίο αντλεί νόημα και εγκυρότητα το Είναι κάθε αντικειμενικού όντος. Πιο χαρακτηριστικά, όταν η διατύπωση «self-being of the Other» αποδίδεται ως «το ίδιο ον του Άλλου» (σελ. 230), το κείμενο γίνεται ακατανόητο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για το Είναι του εαυτού του Άλλου ή το εαυτός-είναι του Άλλου, όπως άλλωστε επεξηγεί ο Ζαχάβι παρακάτω: «στο βαθμό, δηλαδή, που το είναι του εαυτού (das Selbstsein) του κάθε υποκειμένου εξαρτάται από τη σχέση του με άλλα υποκείμενα».

Στη σ. 228, το ελληνικό κείμενο έχει ως εξής: «αλλά πώς η δική μου εμπειρία της ένσαρκης υποκειμενικότητας (τόσο η δική μου όσο και η του ετέρου) καθορίζει την εμπειρία των απλών αντικειμένων». Ωστόσο, το πρωτότυπο έχει ως εξής: «but how my experience of incarnated subjectivity (my own as well as foreign) conditions the experience of mere objects». Η παρένθεση του συγγραφέα δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στην ίδια την ένσαρκη υποκειμενικότητα και όχι στην εμπειρία μου και, κατά συνέπεια, το κείμενο λέει ότι: «[…] η δική μου εμπειρία της ένσαρκης υποκειμενικότητας (τόσο της δικής μου όσο και αυτής του ξένου) [...]». Στη σ. 229, το irreducible μεταφράζεται ως «αναλλοίωτος». Ο Ζαχάβι, όμως, δεν αναφέρεται σε κάποιον αμετάβλητο-αναλλοίωτο χαρακτήρα της ετερότητας του Άλλου, αλλά στο ότι η ετερότητα δεν μπορεί να αναχθεί σε κάτι άλλο, σε ένα περαιτέρω θεμέλιο. Κατά συνέπεια, ο αγγλικός όρος θα πρέπει εδώ να αποδοθεί ως «μη αναγώγιμος». Στη σ. 240, η φράση «whether or not such other subjects do in fact appear in the scene» αποδίδεται στο ελληνικό κείμενο ως «είτε αυτοί τυγχάνει να βρίσκονται στον ίδιο χώρο είτε όχι» (έμφαση δική μας). Ωστόσο, η εμφάνιση ή μη-εμφάνιση των άλλων υποκειμένων στη σκηνή δεν αναφέρεται σε ένα τυχαίο γεγονός (στο ότι δηλαδή τυγχάνει τα άλλα υποκείμενα να βρίσκονται εδώ και όχι στο διπλανό δωμάτιο), αλλά στο ότι το αν εμφανίζονται οι Άλλοι είναι τελικά, σε επίπεδο ανοικτής διυποκειμενικότητας, άνευ σημασίας. Στη σ. 250, η παρένθεση «[συναισθηματικά]» ως επεξήγηση της εναίσθησης (νέα πρωτοβουλία της μεταφράστριας) είναι εντελώς παραπλανητική, καθώς παραπέμπει στο συναίσθημα, την ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική μας κατάσταση. Η εναίσθηση δεν είναι, όμως, η συναισθηματική συνάντησή μου με τον Άλλο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατανοώ τον Άλλο, και αναφέρεται στο ζήτημα της ύπαρξης-για-μένα του Άλλου [9].

Θα ολοκληρώσουμε αυτή την ενδεικτική (και, δυστυχώς, όχι πλήρη) καταγραφή των μεταφραστικών αστοχιών με μια αναφορά σε ό,τι θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής έκδοσης, μετάφρασης και επιμέλειας του κειμένου. Το αγγλικό κείμενο περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό αποσπασμάτων/χωρίων από το έργο του Χούσσερλ (κυρίως από τα χειρόγραφα, είτε δημοσιευμένα στη Husserliana είτε αδημοσίευτα), που στο πρωτότυπο παρατίθενται τόσο στο γερμανικό πρωτότυπο όσο και σε αγγλική μετάφραση (από τον ίδιο τον Ζαχάβι). Μια βασική επιλογή της μεταφράστριας και του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης είναι να αποδίδονται μόνο συγκεκριμένα τμήματα αυτών των χωρίων ή περιλήψεις τους που (πιστεύεται ότι) αποδίδουν το περιεχόμενο του πρωτοτύπου. Πέρα από το ερώτημα για τη νομιμότητα αυτής της επιλογής, το πρόβλημα είναι ότι οι συγκεκριμένες επιλογές τους αποδεικνύονται πολλές φορές αυθαίρετες και παραπλανητικές, στο μέτρο που συχνά αλλοιώνουν ή καθιστούν ακατανόητη τη συσχέτιση που επιχειρεί να υποβάλλει ο Ζαχάβι ανάμεσα στα εν λόγω παραθέματα και τα δικά του επιχειρήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο απόσπασμα (σ. 222 – όπου, ας αναφερθεί εν παρόδω, αντί για «διυποκειμενικότητα», το intersubjectivity αποδίδεται ως «υποκειμενικότητα»), έχει παραλειφθεί τελείως η μετάφραση των επεξηγηματικών παρενθέσεων και, κυρίως, οι λέξεις «συγκεκριμένη, πλήρης» (concrete, full) ως προσδιορισμοί της υπερβατολογικής υποκειμενικότητας. Αλλά αυτή η παράλειψη καθιστά την πρόταση δυσνόητη. Οι παραπάνω προσδιορισμοί (συγκεκριμένη και πλήρης) αποδίδονται στην υπερβατολογική υποκειμενικότητα όταν αυτή εννοείται ως «εγώ-μονάδα». Μόνο το εγώ-μονάδα ορίζεται ως ευρισκόμενο μέσα σε έναν περιβάλλοντα κόσμο [10]. Είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο που νομιμοποιούμαστε να κάνουμε λόγο για την υπερβατολογική διυποκειμενικότητα ως θεμέλιο της αντικειμενικότητας. Και μόνο τότε η πρόταση αποκτά νόημα στο συγκείμενο. Στο δεύτερο απόσπασμα (σ. 231), παρότι αναφέρονται και οι δύο παραπομπές του πρωτοτύπου, γίνεται μετάφραση μόνο της πρώτης, στην οποία η επεξήγηση «such as the objective world» έχει αποδοθεί ως «του κόσμου, των αντικειμένων ή των ιδεών» (sic!). Στο τρίτο απόσπασμα (σ. 236), και πάλι παραλείπεται μια ολόκληρη επεξηγηματική πρόταση («the other apprehends me as foreign, just as I grasp him as foreign for me, and he himself is a ‘self’, etc.»), ενώ η αμέσως επόμενη λέξη, parity (Gleichordnung), που γλωσσικά και νοηματικά θα αποδιδόταν μάλλον ως «ισοδυναμία», έχει αποδοθεί λανθασμένα ως «σύζευξη», πιθανότατα λόγω σύγχυσης με το pairing. Αυτή δε η ισοδυναμία εννοεί ακριβώς ό,τι και η επεξηγηματική πρόταση που παραλείφθηκε στην ελληνική έκδοση, δηλαδή, ότι ο Άλλος είναι, ως προς τον εαυτό του, ένα εγώ. Παρομοίως, στο τέταρτο απόσπασμα (σ. 239), επιλέγονται αυθαίρετα κάποια τμήματά του, και μάλιστα αποσιωπάται η ουσία του, το ότι δηλαδή οι δύο όψεις του εγώ, το εγώ ως υποκείμενο συγκρότησης και το εγώ ως μέρος του κόσμου, είναι ουσιαστικά συνυφασμένες και αλληλεξαρτώμενες. Τέλος, τα επόμενα δύο αποσπάσματα (το πρώτο εκ των οποίων έχει, μάλιστα, λανθασμένη ένδειξη) δεν μεταφράζονται καθόλου, παρά την κρισιμότητά τους για την κατανόηση της ανοικτής διυποκειμενικότητας, καθώς και της αναλογίας ανάμεσα στην εμπειρία του άλλου και την επανενθύμηση (Wiedererinnerung).

Δυστυχώς, παρά το ότι θα μπορούσε να αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο και μια αξιόπιστη και σύγχρονη εισαγωγή στη φαινομενολογία του Χούσσερλ, η ελληνική έκδοση αυτής της Εισαγωγής στη φαινομενολογία θα αφήσει τον αναγνώστη πολλές φορές έκθετο, αδύναμο να κατανοήσει το κείμενο και τα επιχειρήματά του [11].


Σημειώσεις:
[1] Βλ. π.χ.: R. Sokolowski, Εισαγωγή στη φαινομενολογία (μτφρ. Π. Κόντος· Πάτρα: Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών 2003).
[2] Ξενίζει η γραφή «Ζαχάβη» με -η, γι΄ αυτό και επιλέξαμε την απόδοση με –ι.
[3] E. Husserl, Καρτεσιανοί Στοχασμοί (μτφρ. Π. Κόντος· Αθήνα: Ροές 2002), σ. 159 [139]. Οι αριθμοί σε αγκύλες, εδώ και στις παρακάτω σημειώσεις, παραπέμπουν στη σελιδαρίθμηση του γερμανικού πρωτοτύπου.
[4] Ο Ζαχάβι, ωστόσο, δεν δέχεται να αναγάγει αυτή την ανοικτή διυποκειμενικότητα σε ένα ενικό υπερβατολογικό υποκείμενο πίσω και πάνω από την πολλότητα. Αυτή είναι η ρίζα της εναντίωσής του στην ερμηνεία του Φινκ, εναντίωση που εμφανίζεται μόνο σε μια υποσημείωση (σ. 249). Αυτή είναι, επίσης, η αιτία της αποφυγής εκ μέρους του κάθε αναφοράς στην έννοια της ζωής ως εδάφους κάθε υποκειμενικότητας, παρά τη θεματοποίηση της υπερβατολογικής ζωής εκ μέρους του Χούσσερλ. Το σχόλιο αυτό έρχεται απλώς να υπογραμμίσει ότι η εισαγωγή του Ζαχάβι δεν στοχεύει στην πληρότητα της έκθεσης των θέσεων του Χούσσερλ, αλλά στην ανάδειξη εκείνων των στοιχείων που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι υπερασπίσιμα.
[5] Ευχαριστούμε τον Γιάννη Αλυσανδράτο για την υπόδειξη μεταφραστικών αστοχιών που διέφυγαν την προσοχή μας.
[6] Καρτεσιανοί Στοχασμοί, ό.π., σ. 164 [142].
[7] Καρτεσιανοί Στοχασμοί, ό.π., σ. 165 [142].
[8] Σε κάποια σημεία της μετάφρασης το foreign αποδίδεται ως «ξένος», αλλά αυτό είναι μάλλον δείγμα ασυνέπειας ως προς τις μεταφραστικές επιλογές. Για τους χουσσερλιανούς όρους Anderer και Fremd, βλ.: A. Steinbock, Home and beyond (Evanston/Illinois: Northwestern University Press 1995), σ. 57-62.
[9] Καρτεσιανοί Στοχασμοί, ό.π., σ. 135 [123-4].
[10] Καρτεσιανοί Στοχασμοί, ό.π., § 33.
[11] Η παρούσα βιβλιοκρισία είναι προϊόν μιας εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος Φαινομενολογία της διυποκειμενικότητας (διδάσκων: Π. Κόντος), στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το εαρινό εξάμηνο 2010-11.Δημοσιεύθηκε: 15.7.2011

Τρόπος παραπομπής στη βιβλιοκρισία:
Γραμμάτη, Ε./Κανέλλος, Χ./Σκλαβούνος, Π./Σουελτζής, Ν.: (Βιβλιοκρισία του:) Νταν Ζαχάβη: Χούσσερλ. Εισαγωγή στη φαινομενολογία του (Αθήνα: Αρμός 2010). Κριτικά 2011-05, <http://www.philosophica.gr/critica/2011-05.html>.ISSN 1791-776X