2011

Προλογικό σημείωμα στην έντυπη έκδοση: Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες 2011. Αθήνα: Ευρασία, 144 σ.

 • 2011-01  Th. W. Adorno: Einführung in die Dialektik. Frankfurt: Suhrkamp 2010.
  Κρίνει ο Κώστας Μάρας (17.2.11).
 • 2011-02  Τζ. Λ. Μάκι: Ηθική. Η επινόηση του ορθού και του εσφαλμένου. Αθήνα: Εκκρεμές 2010.
  Κρίνει η Γκόλφω Μαγγίνη (20.4.11).
 • 2011-03  P. Macherey: Από τον Κανγκιλέμ στον Φουκώ. Η δύναμη των κανόνων. Αθήνα: Πλέθρον 2010.
  Κρίνει ο Επαμεινώνδας Βαμπούλης (20.4.11).
 • Διάλογος: Καστοριάδης και δημοκρατία (10.5.11).
  Γράφει ο Γιώργος Οικονόμου, με αφορμή ένα κείμενο του Β. Μπογιατζή (2010-06).
 • 2011-04  G. Steiner: Χάιντεγκερ. Αθήνα: Πατάκης 2009. / Χ. Μαλεβίτσης: Άπαντα, τ. 3, «Η Φιλοσοφία του Χάιντεγκερ». Αθήνα: Αρμός 2010.
  Κρίνει ο Τζιοβάνης Γεωργάκης (4.6.11).
 • 2011-05  Νταν Ζαχάβη: Χούσσερλ. Εισαγωγή στη φαινομενολογία του. Αθήνα: Αρμός 2010.
  Κρίνουν οι: Εύη Γραμμάτη, Χρήστος Κανέλλος, Παναγιώτης Σκλαβούνος, Νίκος Σουελτζής (15.7.11).
 • Διάλογος: Για τη μετάφραση του Ζαχάβι (23.10.11).
  Σχόλιο του Αντώνη Χατζημωυσή στη βιβλιοκρισία 2011-05.
 • 2011-06  Σ. Βιρβιδάκης: Η υφή της ηθικής πραγματικότητας. Αθήνα: Leader Books 2009.
  Κρίνει ο Ανδρέας Μιχαλάκης (1.8.11).
 • 2011-07  Ε. Βούλγαρης: Λογική. Προλεγόμενα – επιμέλεια – ευρετήρια: Κ.Θ. Πέτσιος. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2010.
  Κρίνει ο Ιωάννης Α. Δημητρακόπουλος (14.8.11).
 • 2011-08  Κ. Καστοριάδης: Φιλοσοφία και Επιστήμη. Ένας διάλογος με τον Γιώργο Λ. Ευαγγελόπουλο. Αθήνα: Ευρασία 2010.
  Κρίνει η Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου (19.9.11).
 • 2011-09  R. Descartes: Κανόνες για τον κατευθυσμό της γνωστικής δύναμης. Πρόλογος – εισαγωγή – μετάφραση: Θ. Πενολίδης. Αθήνα: Κράτερος 2011.
  Κρίνει ο Βαγγέλης Βανταράκης (30.9.11).
 • 2011-10  Β. Κιντή (επιμ.): Φιλοσοφία και Τέχνη. Αθήνα: Οκτώ 2011.
  Κρίνει ο Αντώνης Χατζημωυσής (23.10.11).
 • 2011-11  Ch. Long: Aristotle on the Nature of Truth. Cambridge: Cambridge UP 2011.
  Κρίνει ο Μιχάλης Παντούλιας (23.10.11).
 • 2011-12  G.A. Cohen: Γιατί όχι σοσιαλισμός; Εισαγωγή – μετάφραση: Ν. Βρούσαλης. Αθήνα: Εκκρεμές 2010.
  Κρίνει ο Βλαδίμηρος Δάγκας-Τσουκαλάς (16.11.11).
 • 2011-13  Γ. Ρουσόπουλος: Ο Κύκλος της Βιέννης. Η επιστημονική κοσμοαντίληψη. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2010.
  Κρίνει ο Μανώλης Περάκης (15.12.11).


ISSN 1791-776X