2012

Προλογικό σημείωμα στην έντυπη έκδοση: Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες 2012. Αθήνα: Ευρασία, 144 σ.

 • 2012-01  W. Dilthey: Η γένεση της Ερμηνευτικής. Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: Δ. Υφαντής. Αθήνα: Ροές 2010.
  Κρίνει ο Κοσμάς Ρασπίτσος (28.2.12).
 • 2012-02  A. Honneth: Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit. Frankfurt: Suhrkamp 2011.
  Κρίνει ο Κώστας Μάρας (28.2.12).
 • 2012-03  Χ. Γιανναράς: Έξι φιλοσοφικές ζωγραφιές. Αθήνα: Ίκαρος 2011.
  Κρίνει ο Ζήνων Τσικρικάς (28.2.12).
 • 2012-04  T. Eagleton: Λογική, πίστη και επανάσταση. Στοχασμοί γύρω από την περί Θεού διαμάχη. Αθήνα: Πατάκης 2011.
  Κρίνει ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου (10.3.12).
 • 2012-05  Γ. Λαζαράτος: Τέχνη, φιλοσοφία, αυτονομία. Η απελευθερωτική αποδοχή της θνητότητας. Αθήνα: Παπαζήσης 2011.
  Κρίνει η Παναγιώτα Τεμπρίδου (20.3.12).
 • 2012-06  M. Heidegger: Η έννοια του χρόνου. Προλεγόμενα – μετάφραση – σχόλια: Δ. Υφαντής. Αθήνα: Ροές 2009./
  Μ. Χάιντεγκερ: Φαινομενολογικές ερμηνείες στον Αριστοτέλη. Μετάφραση: Γ. Ηλιόπουλος· εισαγωγή – επιμέλεια – σημειώσεις: Γκ. Μαγγίνη. Αθήνα: Πατάκης 2011.
  Κρίνει ο Παύλος Κόντος (20.3.12).
 • 2012-07  Ρ.Ρ. Σμιθ: Πρωινό με τον Σωκράτη. Η φιλοσοφία της καθημερινής ζωής (μτφρ. Χ. Καψάλης). Αθήνα: Ψυχογιός 2010./
  R.R. Smith: Driving with Plato. The meaning of life's milestones. London: Profile Books 2011.
  Κρίνει ο Φίλων Κτενίδης (10.4.12).
 • 2012-08  Β. Κρουστάλλης: Το πρόβλημα του Οδυσσέα: Θεωρίες προσωπικής ταυτότητας (17ος-18ος αιώνας). Εισαγωγή: Β. Κρουστάλλης· μετάφραση: Β. Κρουστάλλης & Β. Κοκκινίδου. Κέρκυρα: Εκδόσεις Happy-Go-Lucky 2010.
  Κρίνει ο Μιχάλης Μπαρτσίδης (31.7.12).
 • 2012-09  Γ. Αραμπατζής: Βυζαντινή Φιλοσοφία και εικονολογία. Αθήνα: Καρδαμίτσα 2012.
  Κρίνει ο Κατελής Βίγκλας (31.7.12).
 • 2012-10  Αριστοτέλης: Κατηγορίαι – Περὶ ἑρμηνείας. Μετάφραση – εισαγωγή – επιμέλεια: Π. Καλλιγάς. Αθήνα: Νήσος 2011. / Αριστοτέλης: Περὶ ἑρμηνείας. Εισαγωγή – μετάφραση – ερμηνευτικές σημειώσεις: Α. Κεσίσογλου & Γ. Παπατσίμπας. Αθήνα: Σμίλη 2012.
  Κρίνει ο Βασίλειος Λορεντζάκης (31.7.12).
 • 2012-11  G.W.F. Hegel: Η επιστήμη της Λογικής: Η διδασκαλία περί της ουσίας (α). Πρόλογος, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα: Θ. Πενολίδης. Αθήνα: Κράτερος 2010.
  Κρίνει ο Ερμύλος Γεώργιος Πλευράκης (7.9.12).
 • 2012-12  N. Warburton: Φιλοσοφία. Τα βασικά (μτφρ. Δ. Ρισσάκη). Αθήνα: Αρσενίδης 2010, 261 σ., 17 €.
  Κρίνει ο Μανώλης Περάκης (5.10.12).
 • 2012-13  Α. Καρβούνης: Κοινωνικά κινήματα και συλλογική δράση: Τα κείμενα των λαϊκών κινημάτων της Αγγλικής Επανάστασης. Αθήνα: Διόνικος 2010, 568 σ., 46 €.
  Κρίνει ο Ευάγγελος Σακκάς (31.12.12).
 • Το βραβείο καλύτερης ελληνικής φιλοσοφικής διατριβής των ετών 2011 και 2012 απονέμεται στη Δρ Μαρία Παναγιωτάτου, για τη διατριβή της με τίτλο «Διερευνώντας τη δυνατότητα μιας ρεαλιστικής θεώρησης της κβαντικής φυσικής: παλαιοί και νέοι μύθοι».
  Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.


ISSN 1791-776X