2013

Προλογικό σημείωμα στην έντυπη έκδοση: Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες 2013. Αθήνα: Ευρασία, 164 σ.

 • 2013-01  Ε. Κούκη: Αίλιος Αριστείδης, Ιεροί Λόγοι: Σώμα και γλώσσα στα όνειρα ενός ρήτορα. Αθήνα: Σμίλη 2012, 373 σ., 22 €. / Γ. Γιατρομανωλάκης: Αίλιος Αριστείδης, Ιεροί Λόγοι. Αθήνα: Άγρα 2012, 443 σ., 20 €.
  Κρίνει ο Σπύρος Ράγκος (7.4.13).
 • 2013-02  M. Frank: Ansichten der Subjektivität. Frankfurt: Suhrkamp 2012, 420 σ., 17 €.
  Κρίνει ο Κώστας Μάρας (7.4.13).
 • 2013-03  Κ. Σαργέντης: Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης. Αθήνα: Νήσος 2012, 157 σ., 13 €.
  Κρίνει η Ντένη Κωνσταντινίδη (29.5.13).
 • 2013-04  J. Pissis: Kants transzendentale Dialektik. Zu ihrer systematischen Bedeutung. Berlin: De Gruyter 2012, 243 σ., 79 €.
  Κρίνει ο Στέλιος Γκαδρής (15.6.13).
 • 2013-05  Κ. Καβουλάκος: Τραγωδία και ιστορία. Η κριτική του νεωτερικού πολιτισμού στο νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς 1902-1918. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2012, 495 σ., 32 €.
  Κρίνει η Αλίκη Λαβράνου (29.7.13).
 • 2013-06  R. Dworkin: Η επικράτεια της ζωής. Αμβλώσεις, ευθανασία και ατομική ελευθερία (μτφρ. Φ. Βασιλόγιαννης). Αθήνα: Αρσενίδης 2013, 392 σ., 25 €.
  Κρίνει ο Δημήτριος Κυρίτσης (29.7.13).
 • 2013-07  Β.Α. Κύρκος: Ευάγγελος Π. Παπανούτσος: Ο κριτικός φιλόσοφος και ο αναμορφωτής της εκπαίδευσης – τριάντα χρόνια από την εκδημία του. Αθήνα: Σοκόλη-Κουλεδάκη 2012, 144 σ., 12 €.
  Κρίνει ο Δημήτριος Πάλλης (3.8.13).
 • Νεκρολογία: Για τη Βούλα Κοτζιά.
  Γράφει ο Παντελής Γκολίτσης (25.9.2013).
 • P. Kontos: Aristotle's Moral Realism Reconsidered. Phenomenological Ethics. New York & London: Routledge 2011, viii+201 σ., 113 € (hardback) / 27 € (paperback).
  Πολυκριτική:
  2013-08  Κρίνει ο Παναγιώτης Θανασάς (30.9.13).
  2013-09  Κρίνει ο Στέλιος Βιρβιδάκης (30.9.13).
 • 2013-10  J.-L. Marion: Επιπροσθέτως. Φαινομενολογία και Θεολογία (εισαγ. – μτφρ: Γ. Γρηγορίου). Αθήνα: Πόλις 2011, 328 σ., 18 €.
  Κρίνει ο Μάνος Περράκης (30.9.13).
 • 2013-11  J. Rachels: Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας (μτφρ.: Ξ. Μπαμιατζόγλου· επιμ.: Φ. Παιονίδης). Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2012, σ. 281, 22 €.
  Κρίνει ο Σταύρος Καραγεωργάκης (30.9.13).
 • 2013-12  Α. Πέτρου (γενική επιμέλεια): Η Αισθητική των αρχαίων Ελλήνων (πρόλογος: Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά). Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2011, 557 σ., 25 €.
  Κρίνει ο Παύλος Καϊμάκης (30.9.13).
 • 2013-13  M. Perrakis: Nietzsches Musikästhetik der Affekte. Freiburg: Alber 2011, 160 σ., 24 €.
  Κρίνει ο Παύλος Χαιρόπουλος (7.11.13).
 • 2013-14  L. Ferry: Homo Aestheticus. Η επινόηση της καλαισθησίας στη δημοκρατική εποχή (μτφρ.: Χ. Μπακονικόλα, Φ. Σιατίτσας· επιμ.: Χ. Μπακονικόλα, Α. Μιράσγεζη). Αθήνα: Ευρυδίκη 2011, 480 σ., 26 €.
  Κρίνει η Ματίνα-Ιωάννα Κυριαζοπούλου (15.12.13).


ISSN 1791-776X