Pdf

2014-01

Σαρτρ: Η υπερβατικότητα του Εγώ

Ζαν-Πωλ Σαρτρ: Η υπερβατικότητα του Εγώ. Σχεδίασμα μιας φαινομενολογικής περιγραφής (μτφρ.: Α. Ζήρας· εισαγ.: Α. Χατζημωυσής). Αθήνα: Αρμός 2014, 99 σ., 9 €.Κρίνει ο Μιχάλης Κατσιμίτσης (Δρ Φιλοσοφίας)
mkatsimitsis1@gmail.com

Η μετάφραση του έργου Υπερβατικότητα του Εγώ (ΥΕ) προσφέρει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό τη δυνατότητα να προσεγγίσει το πρώτο κατ’ ουσίαν φιλοσοφικό έργο του Σαρτρ (έκδ. 1936), με το οποίο αρχίζει η συνάντηση του γάλλου φιλοσόφου με τη φαινομενολογία – συνάντηση που κορυφώνεται στο Είναι και το Μηδέν. Πρόκειται για μια μελέτη της σχέσης του Εγώ με τη συνείδηση και τον κόσμο, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση ενός σημαντικού μέρους της σαρτρικής φαινομενολογικής οντολογίας και της εξέλιξής της, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Είναι και το Μηδέν.

Η παρούσα έκδοση χωρίζεται σε τρία μέρη: την Εισαγωγή, το μεταφρασμένο κείμενο και τη Βιβλιογραφία. Στην Εισαγωγή, ο Α. Χατζημωυσής, αντλώντας αποκλειστικά από τη διδακτική του εμπειρία, διαπιστώνει πως υπάρχει μια τάση, λόγω της δυσκολίας του κειμένου, να διαβάζει κανείς λίγο την αρχή και στη συνέχεια να μεταπηδά στην τελευταία ενότητα, εκείνη των συμπερασμάτων. Προκειμένου, λοιπόν, να διευκολύνει την κατανόηση της επιχειρηματολογίας, ο υπογράφων την Εισαγωγή θεωρεί απαραίτητη μια επεξήγηση των βασικών όρων της σαρτρικής επιχειρηματολογίας για τη συνείδηση.

Πράγματι, για τον μη εξοικειωμένο με τη σαρτρική φιλοσοφία, η ΥΕ είναι ένα δύσκολο κείμενο, οπότε είναι απαραίτητη η παρουσίαση ορισμένων επεξηγηματικών στοιχείων. Το ζήτημα είναι αν η παρουσίαση της σαρτρικής θεωρίας για τη συνείδηση και μόνο επαρκεί για να διευκολύνει την προσέγγιση της ΥΕ από τον μη εξοικειωμένο αναγνώστη. Ο Σαρτρ αναπτύσσει την πρώιμη αυτή θεωρία περί συνείδησης όχι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε φιλοσοφία, αλλά μέσα και ενάντια στο πλαίσιο της χουσσερλιανής φαινομενολογίας (και, δευτερευόντως, της καντιανής κριτικής ή και της καρτεσιανής φιλοσοφίας). Αν και μια εισαγωγή στη χουσσερλιανή φαινομενολογία υπερβαίνει τόσο το σκοπό όσο και τις δυνατότητες μιας εισαγωγής στην ΥΕ, είναι όμως απαραίτητη η διευκρίνιση των βασικών όρων και επιχειρημάτων του Χούσσερλ, τα οποία αναφέρει ο Σαρτρ στο έργο αυτό, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ο μη εξοικειωμένος αναγνώστη να παρακολουθήσει επαρκώς την εκδίπλωση της σαρτρικής σκέψης, ώστε να φτάσει και στη σαρτρική συνείδηση. Διαφορετικά, ο όρος «εποχή» αποβαίνει ακατανίκητο εμπόδιο ως προς την κατανόηση της σαρτρικής συλλογιστικής, ενώ η αδυναμία διάκρισης από τον μη εξοικειωμένο αναγνώστη ανάμεσα σε «υπερβατικό» και «υπερβατολογικό» θα τον οδηγήσει είτε κατευθείαν στα συμπεράσματα είτε απλώς στο να κλείσει το βιβλίο. Επομένως, από μόνη της η παρουσίαση της σαρτρικής φιλοσοφίας είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση του έργου μιας Εισαγωγής (οι εξειδικευμένες υποσημειώσεις στα διάφορα σημεία του κειμένου απευθύνονται σε εκείνους που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στις σαρτρικές θέσεις ή ήδη έχουν κάποια σχετική γνώση).

Η παρουσίαση της σαρτρικής θεωρίας της συνείδησης είναι εύληπτη και κατανοητή. Υπάρχει όμως ένα σημείο που προκαλεί προβληματισμό. Στην αρχή της δεύτερης παραγράφου διαβάζουμε το εξής: «Καθώς παρακολουθώ απορροφημένος την ανάπτυξη της μελωδίας, έχω βεβαίως συνείδηση του ότι ακούω κάτι, δίχως όμως να εστιάζω στο γεγονός της ακοής μου…» (σ. 9). Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που είμαι απορροφημένος στη μελωδία, οπότε υπάρχει η συνείδηση που θέτει (conscience positionelle) τη μελωδία, ταυτόχρονα η συνείδηση θέτει και τον εαυτό της ως αυτόν που ακούει, έστω και σε ένα δεύτερο επίπεδο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σαρτρ, όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο Α. Χατζημωυσής στη συνέχεια, η «θέτουσα συνείδηση (conscience positionelle) της μελωδίας που ακούω απορροφημένος είναι ταυτόχρονα μη-θέτουσα συνείδηση (conscience non-positionelle) εαυτής ως θέτουσα συνείδηση της μελωδίας» (σ. 9), θέση που δηλώνεται ξεκάθαρα και μέσα στο κείμενο, π.χ. σ. 36-7: «Όταν τρέχω να προφτάσω το τραμ, όταν κοιτάζω την ώρα, όταν είμαι απορροφημένος στην ενατένιση ενός πορτραίτου, δεν υπάρχει Εγώ. Υπάρχει συνείδηση του τραμ-που-πρέπει-να-προλάβει-κανείς κ.λπ. και μη-θέτουσα συνείδηση της συνείδησης. Στην πραγματικότητα, τότε είμαι βυθισμένος στον κόσμο των αντικειμένων, είναι αυτά που συγκροτούν την ενότητα των συνειδήσεών μου, αυτά που παρουσιάζονται με αξίες, με απωθητικές και ελκυστικές ποιότητες, αλλά εγώ [moi], εγώ έχω χαθεί, έχω εκμηδενιστεί».

Ως προς τη μετάφραση του κειμένου, πρόκειται για μια πολύ καλή δουλειά. Ο μεταφραστής έχει αποδώσει στα ελληνικά ένα ιδιαίτερα δύσκολο, σε ορισμένα σημεία του, κείμενο, χωρίς η μετάφραση να οδηγεί σε απώλεια της φιλοσοφικής του χροιάς ή να δυσχεραίνει την κατανόησή του· και τούτο παρά το ότι κάποια σημεία θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφραστούν διαφορετικά: πάντα σε μια μετάφραση υπάρχουν οι προσωπικές προτιμήσεις του μεταφραστή, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει αλλοίωση του πρωτοτύπου. Αυτό θεωρώ πως πρέπει να τονιστεί, ώστε να μη θεωρηθεί ότι η αξία της μετάφρασης μειώνεται εξαιτίας ορισμένων αδυναμιών που θα επισημάνω στη συνέχεια.

Η πρώτη και πιο σημαντική αφορά τον όρο Ego. Η απόδοση του «Εγώ» είναι μία από τις μεταφραστικές προκλήσεις του κειμένου, καθώς υπάρχουν τρία «Εγώ»: Je, Moi και Ego. Ως προς το πρώτο, ο μεταφραστής χρησιμοποιεί το «Εγώ» χωρίς να παραθέτει σε αγκύλες τον αντίστοιχο γαλλικό όρο, ενώ στην περίπτωση του Μoi παραθέτει σε αγκύλες τον γαλλικό όρο. Στην περίπτωση του Ego ο μεταφραστής έχει επιλέξει να διατηρήσει τον γαλλικό όρο. Αυτό όμως, κατ’ αρχάς, δημιουργεί πρόβλημα με τον τίτλο στο εξώφυλλο. Διότι, όταν διαβάζουμε Η Υπερβατικότητα του Εγώ, τότε κατανοούμε το Je κι όχι το Ego. Από την άλλη, μέσα στο κείμενο, στον τίτλο έχει διατηρηθεί το Ego. Εκείνο που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα θα ήταν να είχε διατηρηθεί το Je, ή να δίνεται με τον τρόπο του Moi (δηλαδή σε αγκύλες), και το Ego να αποδιδόταν ως «Εγώ». Επιπλέον, στο κείμενο, από την αρχή του δεύτερου τμήματος της μελέτης (Συγκρότηση του Ego), το Ego έχει αποδοθεί επανειλημμένα ως «Εγώ». Έτσι το κεφάλαιο αυτό αρχίζει ως: «Το Εγώ δεν είναι μια κατευθείαν ενότητα των ανασκοπημένων συνειδήσεων», και λίγο πιο κάτω διαβάζουμε: «Το Εγώ είναι ενότητα καταστάσεων και δράσεων – κατά προαίρεση, και ποιοτήτων» (σ. 49), ενώ και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για το Εgo. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα σημεία (π.χ. σ. 59 και 63).

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι η αβλεψία στο τέλος της σελίδας 31, όπου το pourvue μεταφράζεται ως «στερημένη» αντί για «προικισμένη» (έτσι αποδίδεται στην αρχή της σ. 34). Επιπλέον, στη σελίδα 85, γίνεται αναφορά στο «Γράμμα του Οραματιστή». Στο γαλλικό κείμενο, ωστόσο, δεν τίθεται ως τίτλος κειμένου (“γράμμα του οραματιστή”, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί και ως “επιστολή του οραματιστή”). Πέραν τούτου, δημιουργείται ένα μικρό πρόβλημα συνέπειας, μιας και στην επεξηγηματική παραπομπή αναφέρεται ο τίτλος της επιστολής, οπότε παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τίτλοι για το ίδιο κείμενο («Γράμμα του Οραματιστή» και «Επιστολή του Οραματιστή»). Τέλος, υπάρχει μια δευτερεύουσας σημασίας ασυνέπεια σχετικά με την ελληνική απόδοση του ονόματος του Descartes, το οποίο άλλοτε αποδίδεται ως “Ντεκάρτ”, όπως στις σελίδες 30 και 57, κι άλλοτε ως “Καρτέσιος”, π.χ. σ. 79.

Η Βιβλιογραφία στο τρίτο μέρος του βιβλίου, αποτελείται από τρία μέρη: τη «Βασική εργογραφία κειμένων του Σαρτρ», τις «Ελληνικές εκδόσεις έργων του Σαρτρ» και τα «Μελετήματα για την Υπερβατικότητα του Εγώ». Στο πρώτο μέρος δίνονται πράγματι τα βασικά βιβλία του Σαρτρ. Ωστόσο, μιας και πέρα από τα θεωρητικά αναφέρονται και τα λογοτεχνικά κείμενα του γάλλου φιλοσόφου, ας αναφέρουμε εδώ συμπληρωματικά τη συλλογική έκδοση των θεατρικών έργων του: Jean-Paul Sartre, Théâtre complet (Bibliothèque de la Pléiade· Paris: Gallimard 2005). Ο λόγος είναι ότι ο σαρτρικός στοχασμός διαρκώς εξελίσσεται και εκφράζεται σε κάθε δυνατή ευκαιρία που βρίσκει ο γάλλος υπαρξιστής, είτε πρόκειται για δοκίμιο, είτε για λογοτεχνικό, είτε για θεατρικό κείμενο, είτε απλώς για συνέντευξη.

Οι ελληνικές εκδόσεις των έργων του Σαρτρ περιέχουν τίτλους που είναι δύσκολο να βρεθούν, καθώς είτε έχουν εξαντληθεί είτε ο εκδοτικός οίκος δεν υφίσταται πλέον. Είναι όμως καλό που παρουσιάζονται, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να τους αναζητήσει σε κάποια βιβλιοθήκη. Βεβαίως, ας σημειωθεί, υπάρχουν και ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις έργων που έχουν επανεκδοθεί σε νέα μετάφραση (π.χ.: Τι είναι η λογοτεχνία;, μτφρ. Μαρία Αθανασίου, Εκδόσεις 70, χ.χ.· Οι λέξεις, μτφρ. Κ. Σταματίου, Εκδόσεις Αρσενίδη, χ.χ.· Η ναυτία, μτφρ. Γ. Εγγλέζος, Νέα εποχή, χ.χ.). Προς συμπλήρωση της ελληνικής βιβλιογραφίας, με βάση τις προτιμήσεις στα φιλοσοφικά/δοκιμιακά κείμενα του Σαρτρ, θα πρέπει να αναφέρω το Υπέρ διανοουμένων συνηγορία (μτφρ. Ά. Ελεφάντης· Αθήνα: Ο πολίτης, 1994). Επειδή ο χώρος εδώ δεν επαρκεί, απλώς επισημαίνω ότι έχουν μεταφραστεί και τα λογοτεχνικά και πολλά από τα θεατρικά του έργα.

Το τρίτο μέρος της βιβλιογραφίας έχει ως σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη μερικούς τίτλους μελετών που εστιάζουν στην ΥΕ. Όσες αναφέρονται είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες, ωστόσο η παρουσία τους στο σημείο αυτό προκαλεί ορισμένους προβληματισμούς. Κατ’ αρχάς, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι για έναν από τους σημαντικότερους γάλλους φιλοσόφους του 20ού αιώνα, από τις δεκάξι μελέτες που παρατίθενται, μόλις οι πέντε είναι γαλλικές. Πέραν τούτου, από αυτές τις πέντε, η μία (Les Ecrits de Sartre. Chronologie, bibliographie commentée) είναι βιβλιογραφική έκδοση και δεν προσφέρει φιλοσοφικά κάτι σημαντικό, πέρα από τη σύντομη αναφορά-σύνδεση της ΥΕ με την υπόλοιπη φιλοσοφική εξέλιξη του Σαρτρ. Μία άλλη (B. Cannon, Sartre et la psychanalyse) είναι μετάφραση στα γαλλικά μιας αμερικανικής μελέτης, σκοπός της οποίας είναι να καταδειχθεί πώς η οντολογική μεταθεωρία του Σαρτρ μπορεί να επιλύσει καλύτερα από την ψυχολοβιολογική μεταθεωρία του Φρόιντ ορισμένα θέματα που θέτει η ψυχανάλυση (σ. 2, στο γαλλικό κείμενο). Σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται αναφορές στην ΥΕ (π.χ. σ. 46, 152-5, 161-2), αλλά δεν αποτελούν ιδιαίτερη μελέτη του εν λόγω κειμένου, καθώς η συγγραφέας εστιάζει στο Είναι και το Μηδέν. Τέλος, το Sartre. sir et Liberté είναι μια συλλογή άρθρων, με επιμελητή τον Renaud Barbaras (όχι τον Philippe Cabestan, ο οποίος είναι συγγραφέας ενός από τα άρθρα της συλλογής). Τα άρθρα του τόμου εστιάζουν σε διάφορα θέματα κυρίως γύρω από το Είναι και το Μηδέν, χωρίς να υπάρχει κάποια ανάλυση της ΥΕ.

Ομοίως, από την αγγλοσαξονική βιβλιογραφία, το Humanistic Existentialism της Hazel Barnes είναι μια μελέτη της υπαρξιστικής λογοτεχνίας (Σαρτρ, Καμί, Μποβουάρ) χωρίς να υπάρχει ανάλυση της ΥΕ. Η συλλογή άρθρων Self-Representational Approaches to Consciousness, αν και παρουσιάζει ενδιαφέρον για όποιον ασχολείται με τις σύγχρονες θεωρίες περί συνείδησης, δεν περιλαμβάνει κάποια μελέτη για την ΥΕ. Γίνεται μια προσέγγιση στη σαρτρική θεωρία περί συνείδησης στο άρθρο «Thinking about (Self)Consciousness: Phenomenological Perspectives», αλλά αυτή αναλύεται βάσει των όσων αναφέρονται στο Είναι και το Μηδέν. Το Using Sartre είναι ένα εισαγωγικό βιβλίο στη φιλοσοφία του Σαρτρ για όσους έχουν ασχοληθεί με την αναλυτική φιλοσοφία και βασίζεται κατά κύριο λόγο στο Είναι και το Μηδέν. Με το Feminist Interpretations of Jean-Paul Sartre βρισκόμαστε στον χώρο της μελέτης της σαρτρικής σκέψης από την οπτική του φεμινισμού, χωρίς όμως κάποιο από τα άρθρα της συλλογής αυτής να μελετά την ΥΕ. Στο The Bodily Nature of Consciousness, η Kathleen Wider πράγματι διερευνά το θέμα της σαρτρικής συνείδησης, αλλά το κάνει αυτό μέσα από τις αναλύσεις που προσφέρονται στο Είναι και το Μηδέν, όπως το δηλώνει ήδη από την εισαγωγή της (σ. 1). Επίσης στο άρθρο της η Sarah Richmond αναλύει την επίδραση του Μπεργκσόν στον Σαρτρ ως προς την έννοια του μηδενός, όπως αυτή αναλύεται στο Είναι και το Μηδέν. Τέλος, υπάρχουν δύο εισαγωγικά βιβλία, τα The Philosophy of Sartre και Sartre, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να βρω για να μελετήσω, οπότε δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν ανταποκρίνονται ή όχι στον λόγο για τον οποίο παρατίθενται. Στο σημείο αυτό, ως μερικό συμπλήρωμα της βιβλιογραφίας σχετικά με την ΥΕ, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα: A. Flajoliet, La première philosophie de Sartre (Paris: Editions Champion 2008) και C. Poulette, Sartre ou les aventures du sujet, Paris: L’Harmattan 2001).

Ως γενική εντύπωση, παρά τις επιμέρους αδυναμίες της, η παρούσα μετάφραση της ΥΕ αποτελεί μια αξιοπρόσεκτη προσθήκη στην ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τη φιλοσοφία του Ζαν-Πωλ Σαρτρ.Δημοσιεύθηκε: 2.4.2014

Τρόπος παραπομπής στη βιβλιοκρισία:
Κατσιμίτσης, Μ.: (Βιβλιοκρισία του:) Ζαν-Πωλ Σαρτρ: Η υπερβατικότητα του Εγώ. Σχεδίασμα μιας φαινομενολογικής περιγραφής (μτφρ. Αλέξης Ζήρας· Αθήνα: Αρμός 2014). Κριτικά 2014-01, <http://www.philosophica.gr/critica/2014-01.html>.ISSN 1791-776X