Pdf

2014-04

Τσέτσος: Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία

Μάρκος Τσέτσος: Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία: Από τον Kαντ στον Αντόρνο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2012, 263 σ., 15 €.Κρίνει ο Μιχάλης Παντούλιας (Δρ Φιλοσοφίας)
mihalispand@gmail.com

Το βιβλίο του Μ. Τσέτσου Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία κινείται στον αρκετά δυσπρόσιτο και σπάνιο για την ελληνική βιβλιογραφία χώρο της φιλοσοφικής θεώρησης της μουσικής. Έχοντας όμως επίγνωση των ειδικών απαιτήσεων του θέματος, δεν περιορίζεται σε έναν απλώς εισαγωγικό χαρακτήρα, αλλά προτείνει πολλές, ενδιαφέρουσες θέσεις και ερμηνείες σε κλασικούς φιλοσόφους της νεωτερικότητας, με σημείο αφετηρίας τις θέσεις τους περί μουσικής. Ενώ λοιπόν το βάρος πέφτει κυρίως στη φιλοσοφία, το κείμενο απευθύνεται και σε μουσικολογικά ενδιαφερόμενους αναγνώστες, εν τέλει δηλαδή και σε μουσικούς που θα ήθελαν να κατανοήσουν βαθύτερα την τέχνη τους, αποφεύγει όμως τεχνικές έννοιες και αναλύσεις που θα γίνονταν κατανοητές μόνο από επαγγελματίες.

Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ μουσικής και νεωτερικής φιλοσοφίας εξετάζεται μέσα από τα παραδείγματα των Καντ, Χέγκελ, Σοπενχάουερ, Nίτσε, Iνγκάρντεν (R. Ingarden), Λάγκερ (S. Langer), Πλέσνερ (H. Plessner) και Αντόρνο (T. Adorno), οπότε το εύρος του, τόσο ιστορικά όσο και σε επίπεδο φιλοσοφικών σχολών, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η ακρίβεια στην παρουσίαση ευρύτερων φιλοσοφικών πλαισίων, δεδομένης μάλιστα της ιδιαιτερότητας του θέματος, είναι αξιοσημείωτη. Ως προς το συστηματικό τμήμα, ο συγγραφέας διακρίνει τις θεωρίες για τη μουσική α) σε θεωρίες που δέχονται ότι η μουσική γράφεται για να «αναπαριστά, να εκφράσει ή να συμβολίσει» (σ. 25) κάτι έξωθεν αυτής, δηλ. θεωρίες ετερονομίας, β) σε θεωρίες που απορρίπτουν συλλήβδην την εξωμουσική αναφορά, τονίζοντας την αυτοτέλεια της μουσικής δομής και των στοιχείων της, δηλ. απόλυτης αυτονομίας, και γ) σε θεωρίες σχετικής αυτονομίας, οι οποίες δέχονται μεν ως ένα μέτρο την εξωμουσική αναφορά, όχι όμως με αδιαμεσολάβητο τρόπο. Ο Τσέτσος προσμετρά τους Καντ, Χέγκελ, Χέρντερ (και μαζί του όλους σχεδόν τους ρομαντικούς), Ντίλταϋ, Λάγκερ στους εκπροσώπους της ετερονομίας, τους Σοπενχάουερ, Μπλοχ, Πλέσνερ και Αντόρνο στη σχετική αυτονομία και εντάσσει επιφανείς μουσικολόγους ή μουσικούς όπως o Χάνσλικ (Hanslick), ο Σένκερ (Schenker) και ο Στραβίνσκυ (Stravinsky) στην απόλυτη αυτονομία. Το κατατοπιστικό, τόσο ιστορικά όσο και συστηματικά, εισαγωγικό τμήμα του βιβλίου ολοκληρώνεται τονίζοντας ιδιαίτερα την κοινωνική πλευρά όχι μόνο της μουσικής πράξης αλλά και των στοιχείων της μουσικής δομής, εξηγώντας εμμέσως γιατί η θεματική του κορυφώνεται και καταλήγει στην παρουσίαση του Αντόρνο.

Το κυρίως τμήμα ξεκινά με τον Καντ. Πρόκειται κυρίως για τις θέσεις περί μουσικής από την Κριτική της κριτικής δύναμης. Εύλογα όμως ο Τσέτσος αναφέρεται σε γενικότερα ζητήματα, όπως η φύση της αισθητικής κρίσης (Urteil) και το είδος της αυτονομίας της εντός του καντιανού συστήματος (σ. 36-7), καθώς η καντιανή φιλοσοφία καθορίζει το πλαίσιο της νεωτερικής αισθητικής και για τη συνέχεια. Η υπαγωγή της αισθητικής απόλαυσης και ορθοκρισίας στην καλλιέργεια των ανώτερων γνωστικών δυνάμεων που απαιτούνται για την έλλογη ηθικότητα (σ. 38) αποτελεί ίσως το κεντρικότερο σημείο του κεφαλαίου. Κι αυτό γιατί, υπό το βάρος αυτής της αξίωσης, η μουσική στον Καντ υποβαθμίζεται σε ένα «παιχνίδι αισθημάτων». Με στοιχεία της Υπερβατολογικής Αισθητικής από την Κριτική του καθαρού Λόγου (ΚΚΛ), ο Τσέτσος εξηγεί την απουσία στον Καντ μιας κατανόησης της μουσικής που θα λάμβανε υπόψη τα έγχρονα μορφολογικά (και άρα έλλογα) χαρακτηριστικά της (σ. 41). Η σωστή αυτή παρατήρηση τεκμηριώνεται όμως με δύο επιχειρήματα, τα οποία δεν βρίσκω απολύτως πειστικά: α) Το ψιλό αίσθημα του ήχου ως μη εκτατό και μη μόνιμο, λέει ο Τσέτσος, δεν μπορεί, όπως το κατανοεί ο Kαντ, να οδηγήσει την αναστοχαστική κριτική δύναμη στη σύλληψη μιας μορφής που θα την οδηγούσε σε καλλιέργεια των γνωστικών δυνάμεων. Όμως το ότι ο ήχος ως ψιλό αίσθημα (και σε αντίθεση π.χ. με την εικόνα) δεν είναι εκτατός ή μόνιμος δεν είναι τόσο αυτονόητο. Ως προς τη χρονική φύση του ήχου, η καντιανή έννοια του σχηματισμού, καθόσον βασίζεται στην εσωτερική εποπτεία του χρόνου, θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε αφηρημένη πρόσληψη μουσικών μορφών, πράγμα ωστόσο που για τον Καντ φαίνεται να είναι στη μουσική δευτερεύον (πρβ. ΚΚΔ, Β220). β) Ο Τσέτσος υποστηρίζει στο πλαίσιο της κριτικής του ότι ο ήχος ίσως τελικά θα έπρεπε να προσλαμβάνεται όχι ως ψιλό αίσθημα ή ιδιότητα ενός αντικειμένου (σ. 42), αλλά ως αντικείμενο ο ίδιος, διότι είναι φορέας διαφόρων ιδιοτήτων (έχει χροιά, τονικό ύψος κ.τ.λ.), οπότε η (συνθετική) πρόσληψή του απαιτεί διανοητικές λειτουργίες. Μια τέτοια κατανόηση του ήχου, όμως, δεν θεωρώ ότι μπορεί να υποστηριχθεί εντός του καντιανού πλαισίου σκέψης, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε τις αναλογίες της εμπειρίας στην ΚΚΛ (η αιτιότητα π.χ. προϋποθέτει μια αναγκαία ακολουθία: ένα αντικείμενο είναι αναγκαία η αιτία ενός ήχου, ο ήχος όμως δεν προκύπτει αναγκαία από κάποιον άλλον ήχο, ούτε από ιδιότητες άλλων ήχων). Ίσως λοιπόν η προβληματική πρόσληψη της μουσικής από τον Kαντ οφείλεται περισσότερο σε ελλιπή κατανόηση ή ερεθίσματα του φιλοσόφου αναφορικά με μουσικά έργα, παρά σε ουσιώδη ζητήματα της καντιανής φιλοσοφίας. Αυτό φαίνεται να ισχύει και όταν ο συγγραφέας τονίζει πως «η πηγή της αρνητικής αποτίμησης της μουσικής από τον Καντ εντοπίζεται ακριβώς στο έλλειμμα επαρκούς διάγνωσης του ρόλου της διανοίας [...] στη μουσική πρόσληψη» (έμφαση: Μ.Π.).

Τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται, πάντως, στον επόμενο μεγάλο φιλόσοφο της νεωτερικότητας, στον οποίο στρέφεται τώρα ο Τσέτσος: τον Χέγκελ. Η φιλοσοφική κατανόηση της μουσικής αρθρώνεται εδώ στα πλαίσια της εγελιανής διαλεκτικής, δηλ. με βάση τις λογικές στιγμές του Είναι, της Ουσίας και της Έννοιας, με σημαντικότερο τμήμα αυτό της Ουσίας: Εδώ κάθε αφηρημένη ιδιότητα του ήχου που αντλείται από την άμεση εμπειρία (το επίπεδο δηλ. του Είναι) ανακλάται ξανά σε αυτήν, ώστε η εμπειρία αυτή να συλλαμβάνεται ως ενότητα με λειτουργικές εντός της αντιθέσεις (π.χ. η τονικότητα, όπου ενυπάρχουν οι αντιθέσεις των αλληλεξαρτωμένων και αλληλο-ανακλώμενων βαθμίδων τονικής και δεσπόζουσας). Η διαλεκτική αυτή ανάλυση είναι αποκαλυπτική ως προς τις δυνατότητες προσέγγισης του ζητήματος τονικότητας/ατονικότητας, εμπλουτίζεται δε με εξαιρετικό μουσικολογικό ενδιαφέρον από τις αναφορές του Τσέτσου στον Ρ. Σκρούτον [1], ο οποίος θέτει το ερώτημα κατά πόσο τελικά «η ατονική μουσική μπορεί να σημαίνει κάτι για μας». Εξίσου σημαντική για τη συνέχεια είναι και η διαπίστωση ότι στο πλαίσιο της λογικής της Έννοιας, της ανώτερης δηλ. βαθμίδας του εγελιανού συστήματος, η τέχνη δεν επιτυγχάνει την απαιτούμενη μορφή ενότητας. Κι αυτό γιατί πρέπει να αποτελεί εξ ορισμού «αισθητή εμφάνιση της ιδέας» (έμφαση: Μ.Π.), απομακρύνοντας έτσι από την ενότητα που επιτυγχάνει η εννοιολογική σκέψη. Ο Τσέτσος δικαίως δίνει έμφαση σε αυτό το τόσο σημαντικό για τη μεταεγελιανή αισθητική θεωρία σημείο [2], παρατηρεί όμως κανείς ότι το κείμενο εδώ γίνεται πυκνότερο από ό,τι θα έπρεπε και προϋποθέτει περισσότερη εξοικείωση με τον Χέγκελ από όσο δικαιολογεί το θέμα του.

Η σημασία του Σοπενχάουερ, με τον οποίο ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί εκτενέστερα και αλλού [3], είναι για το βιβλίο διττή: Έγκειται αφενός στην αναβάθμιση, για πρώτη φορά, της μουσικής στην ανώτερη θέση ανάμεσα στις τέχνες, αφετέρου στη σημαντική διαπίστωση ότι, ενώ για έναν διαφωτιστή όπως ο Καντ και για έναν ορθολογικό ιδεαλιστή όπως ο Χέγκελ, η μουσική δεν μπορεί παρά να τοποθετείται κάτω από την ποίηση εξαιτίας του γλωσσικού εννοιολογικού στοιχείου της τελευταίας, στους αντιπάλους του ορθολογισμού η μουσική τοποθετείται στην κορυφή της καλλιτεχνικής ιεραρχίας ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Ο Σοπενχάουερ βλέπει στη μουσική την άμεση εκδήλωση της βούλησης, όπου η τελευταία αποτελεί αυτό που, σε αδρές γραμμές, ο φιλόσοφος τοποθετεί στη θέση του καντιανού πράγματος καθ’ εαυτό – σε αντίθεση με το πράγμα ως φαινόμενο/παράσταση. Είναι λοιπόν προφανές ότι η μη-παραστατικότητα της μουσικής λειτουργεί υπέρ της ως προς την έκφραση μη-προσβάσιμων φαινομενικά περιεχομένων. Ο Τσέτσος δεν μένει όμως σε αυτό το σημείο, αλλά χρησιμοποιεί την πρόσληψη της μουσικής από τον Σοπενχάουερ ως αφετηρία για μια συνολική κριτική της φιλοσοφίας του. Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στον έλλογο τρόπο οργάνωσης του μουσικού υλικού, ο οποίος βρίσκεται σε προφανή αναντιστοιχία με ό,τι κατά τον Σοπενχάουερ καλείται να εκφράσει αυτό το υλικό. Έτσι για άλλη μια φορά, όπως και στον Kαντ, το μορφολογικό στοιχείο της μουσικής διαφεύγει από τη φιλοσοφική θεώρησή του, διαψεύδοντας ολόκληρη τη θεωρία: Ενώ ο Σοπενχάουερ βλέπει στη μουσική έκφραση το ανορθολογικό στοιχείο και άρα μια αυθεντική έκφραση της βούλησης, «στην αρμονική προσαρμογή των επιμέρους μουσικών παραμέτρων», την οποία ο ίδιος αποδέχεται, ελλοχεύει μια «ακούσια ή εκούσια απόκρυψη της [έτσι ιδωμένης] μουσικής αλήθειας» (σ. 97).

Με αφορμή το σημείο της αναλήθειας που εμφωλεύει σε κάθε έλλογη μορφοποίηση, ο Τσέτσος μεταβαίνει στον επόμενο φιλόσοφο, τον Νίτσε, για τον οποίο «όρος επιβίωσης κάθε μορφής ζωής είναι η άγνοια, η λήθη του πραγματικού η […] στρέβλωσή του, το ζωτικό ψεύδος» (σ. 99). Η γενική εισαγωγή στη φιλοσοφία του Νίτσε που κάνει ο Τσέτσος αξίζει ιδιαίτερη μνεία, καθώς φωτίζει καίρια σημεία ενός αρκετά δυσπρόσιτου και εύκολα παρεξηγήσιμου στοχαστή. Όπως λοιπόν μας πληροφορεί ο συγγραφέας, η τέχνη για τον Νίτσε δεν είναι απλώς αντικείμενο μιας αισθητικής θεώρησης αλλά «υπακούει στα καλύτερα ένστικτα του ανθρώπου», «βρίσκεται στην υπηρεσία της ζωής», είναι «το ζωτικό εκείνο ψεύδος που καταφάσκει τη φαινομενικότητα και δεν τη φενακίζει ως αλήθεια» (σ. 104-5). Εδώ βρίσκεται για τον Τσέτσο και η ρίζα της “διαμάχης” Νίτσε-Βάγκνερ: Η εκλογίκευση/οργάνωση των μουσικών μέσων για την καλύτερη κατανόηση του έργου από τον ακροατή στο βαγκνερικό δράμα, η «κίβδηλη μίμηση των μεγάλων μορφών», αλλά και η ίδια η θεωρητικολογία του καλλιτέχνη για το έργο, ήταν λόγοι αμιγώς φιλοσοφικοί –και όχι προσωπικοί– ώστε να απομακρυνθεί ο Νίτσε από τη βαγκνερική αισθητική. Διότι στη μουσική ο Νίτσε βλέπει την αυθεντική έκφραση μιας ανώτερης ψυχής που «δε σπιλώνεται από λέξεις και εικόνες» (σ. 116).

Εδώ τελειώνει η περιγραφή θεωριών του 19ου αιώνα. Ο επόμενος θα σφραγιστεί από κινήματα συνολικού επανακαθορισμού της φιλοσοφικής μεθόδου όπως η χουσσερλιανή φαινομενολογία· πρόκειται για μια αξίωση προσέγγισης των πραγμάτων απαλλαγμένη από θεωρητικές προκαταλήψεις, και το μουσικό έργο και η οντολογία του δεν αποτελούν εξαίρεση. Στον Ρ. Iνγκάρντεν, μαθητή του Χούσσερλ, το αισθητικό έργο αντιμετωπίζεται ως «αποβλεπτικό σύστοιχο» της συνείδησης και άρα οφείλει να μελετηθεί υπό το φως της συγκεκριμένης, άμεσης, απροκατάληπτης εμφάνισής του σε αυτήν. Έχει λοιπόν φυσική ύπαρξη και ιδιότητες όπως κάθε αντικείμενο, εμφανίζεται όμως και ως κάτι άλλο, ως ένα δημιουργημένο ον με αισθητική αξία. Η έμφαση της φαινομενολογίας στην αντίληψη οδηγεί στη φαινομενολογία του ήχου, στo πλαίσιo της οποίας διαπιστώνουμε ότι το μουσικό έργο τέχνης είναι «μονοστρωματικό». Ως στρώμα νοείται εδώ το δομικό στοιχείο που μπορεί να αυτονομηθεί από άλλα ετερογενή στοιχεία, με τα οποία φαινομενολογικά συνυπάρχει: Π.χ. στο λογοτέχνημα η γλώσσα και οι περιγραφόμενες αντικειμενικότητες (ιστορίες) συνυπάρχουν, αλλά μπορούν να εξεταστούν χωριστά (π.χ. γλωσσικό ύφος και αφήγημα/δυνατότητα μετάφρασης). Αντίθετα όλα τα στοιχεία του μουσικού έργου προκύπτουν αποκλειστικά από ποιότητες του μουσικού ήχου. Στο ίδιο πνεύμα, ο Iνγκάρντεν απορρίπτει την ιδέα της μουσικής ως έκφρασης συναισθημάτων: Αναγνωρίζει μεν στη μουσική συναισθηματικές ποιότητες, ως εγγενείς όμως στη μουσική μορφή. Το τελευταίο σημείο, που θυμίζει αρκετά θεωρία απόλυτης αυτονομίας, χρήζει φαινομενολογικής διευκρίνισης, αλλά ο Τσέτσος  αρκείται εδώ στο ότι η θέση του Iνγκάρντεν γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ φορμαλισμού και συναισθηματοκρατίας. Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναφέρεται στην έννοια της αξίας του έργου κατά Ινγκάρντεν και στο κατά πόσο σε αυτήν μπορεί να αποδοθεί κάποιου είδους αντικειμενικότητα. Παρά τα ενδιαφέροντα όμως στοιχεία του κεφαλαίου, δεν αποφεύγει κανείς τη διαπίστωση ότι δεν είναι πάντα διάφανη η λογική με την οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία. Επιθυμητή θα ήταν μια συνεκτικότερη σύνδεση των επί μέρους πλευρών της θεωρίας του Ινγκάρντεν, έστω και εις βάρος της πληρότητας της παρουσίασης.

Με την Σούζαν Λάγκερ, την επόμενη φιλόσοφο που απασχολεί τον Τσέτσο, βαίνουμε σε έναν διαφορετικό προβληματισμό: αυτόν του νοήματος στη μουσική, με επίκεντρο το ερώτημα αν και τι «νόημα» έχει το μουσικό έργο – κι αυτό γιατί στη μουσική δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια θεωρία νοήματος που εκκινεί από τη γλώσσα. Ωστόσο, με τον όρο «νόημα» καταλαβαίνουμε συνήθως μια ιδιότητα συμβόλων, κι έτσι εύκολα βλέπει κανείς πώς το ερώτημα της Λάγκερ πηγάζει από την πεποίθηση που η φιλόσοφος μοιράζεται με τον Ε. Κασσίρερ, ότι δηλ. ο άνθρωπος είναι ζώο συμβολικό, άρα ότι και η μουσική, ως ανθρώπινο έργο, μπορεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος συμβόλου. Πάντως, η ανάλυση της Λάγκερ για τη μουσική έλκει αναπόφευκτα από το γλωσσικό παράδειγμα, και εν τέλει το μουσικό έργο αποκτά νόημα ως «σύμβολο της εσωτερικής ζωής, λόγω της ιδιαιτερότητας της μορφής του» (σ. 162). Έτσι, παρά την αντίθετη πρόθεση, η «κατανόηση της μουσικής, σύμφωνα με τη συμβολιστική θεώρησή της, είναι ταυτόσημη με την πρόσληψή της με όρους συναισθήματος» (σ. 159).

Το πρόβλημα αυτό όμως λύνεται, σύμφωνα με τον Τσέτσο, στον Πλέσνερ. Η θεωρία νοήματος εδώ αναμορφώνεται μέσω μιας ανθρωπολογίας, η οποία, για άλλη μια φορά, έχει φαινομενολογικές καταβολές. Για τη διαμόρφωση του μουσικού νοήματος ο Πλέσνερ λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το ηχητικό φαινόμενο καθ’ εαυτό –πράγμα που είδαμε περισσότερο στον Ινγκάρντεν– αλλά στοιχεία που ιδιάζουν στον «νοηματοδότη» εν γένει, τον άνθρωπο ως ύπαρξη συνειδητή και σωματική· εδώ εμπλέκεται η «καταστατική ανεστιότητα» του ανθρώπου, η «έκκεντρη τοποθετικότητα», δηλαδή το αναπόσπαστο μέσα-στον-κόσμο της ανθρώπινης ύπαρξης, με έμφαση όμως στη σωματικότητα – χαρακτηριστικά που δίνουν μάλιστα τη δυνατότητα για μια συνδυαστική μελέτη της έως τώρα παραμελημένης σχέσης μουσικής και χορού. Μέσα από οξυδερκείς φαινομενολογικές παρατηρήσεις για τη σχέση σώματος, αισθήματος και νοηματοδότησης φαινομένων στα οποία εντάσσεται η μουσική, αλλά και μέσα από μια καλή οργάνωση της παρουσίασης από τον Τσέτσο, δικαιολογείται πλήρως η ένταξη των μουσικοαισθητικών κειμένων του Πλέσνερ στα σημαντικότερα του είδους για τον 20ό αιώνα.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην παρουσίαση του Αντόρνο. Εδώ ο Τσέτσος ανακεφαλαιώνει όλη την κριτική στις προηγούμενες θεωρήσεις: την απουσία κατανόησης από τον Καντ του μορφολογικού στοιχείου στη μουσική, τον εξοβελισμό της αισθητότητας από την περιοχή του απολύτου της Έννοιας στον Χέγκελ, την αντιφατικότητα της βουλησιαρχικής ερμηνείας της μουσικής στον Σοπενχάουερ, τον αντιδραστικό κλασσικισμό του Νίτσε, την παράβλεψη του κοινωνικοϊστορικού στοιχείου στη φαινομενολογική οντολογία του Ινγκάρντεν, στη θεωρία της σωματικότητας/αισθητικότητας στον Plessner και στη φιλοσοφία των συμβολικών μορφών της Λάγκερ. Ως προς τον Αντόρνο, παρουσιάζονται εδώ με ευδιάκριτο τρόπο τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αρνητικής διαλεκτικής, ήτοι μιας διαλεκτικής η οποία δεν προκρίνει την άρση των αντιθέσεων μεταξύ έννοιας και πραγματικότητας, αντικειμένου και υποκειμένου, ιδιαίτερου στοιχείου και καθόλου, παρά τις διατηρεί και τις αναδεικνύει, αφήνοντας τη συμφιλίωση να πραγματοποιηθεί μέσα στο ίδιο το πραγματικό μέσω της ιστορικής κίνησής του (πρβ. σ. 190-1). Υπό αυτήν την έννοια –και αδρανοποιώντας έτσι την τελική εγελιανή κρίση για την τέχνη– η τέχνη δεν αποσκοπεί σε μία πραγματική συμφιλίωση ιδιαιτέρου και όλου, παρά παρέχει μόνο μια εικόνα αυτής. Αυτό όμως σημαίνει ότι σε έναν πλήρως διοικούμενο κόσμο (verwaltete Welt) η τέχνη δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ως προσδιορισμένη άρνηση ενός ψευδώς (ήτοι με τη μορφή βίας/εξουσίας) πραγματωμένου κοινωνικού όλου. O Τσέτσος τονίζει ορθώς την κοινωνιολογική σκοπιά της εδώ ανάλυσης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές διαπιστώσεις στα ζήτημα της τεχνικής, της εκτέλεσης, του καταμερισμού εργασίας στη μουσική, της αξιολόγησης του έργου και φυσικά της ιστορικότητας στην τέχνη – θέματα, δηλαδή, που ενστικτωδώς πάντα απασχολούσαν κι απασχολούν δημιουργούς ή εκτελεστές, σπανίως όμως βρίσκουν θέση σε μια αισθητική θεωρία που να τα συνδέει με το ίδιο το περιεχόμενο αλήθειας των έργων.

Όλες οι παραπάνω μουσικοαισθητικές θεωρήσεις, καθώς και η ευσυνείδητη και επιμελής παρουσίασή τους στο βιβλίο του Μ. Τσέτσου αποτελούν σημαντικές κατακτήσεις για την ελληνική βιβλιογραφία. Το μοναδικό πρόβλημα με το βιβλίο του Τσέτσου έγκειται στους στόχους που θέτει και στην έκταση που δίνεται προκειμένου να επιτευχθούν. Ένα βιβλίο περίπου 200 σελίδων το οποίο ασχολείται με οκτώ (!) φιλοσόφους είτε ενοποιείται από ένα επιχείρημα είτε λειτουργεί, εκ του αποτελέσματος, περισσότερο ως εισαγωγή/εγχειρίδιο. Ως προς το συστηματικό μέρος, λοιπόν, δηλ. της αυτονομίας και της ετερονομίας που παρουσιάζεται στην αρχή, το νήμα χάνεται μέσα στις εκάστοτε πυκνές φιλοσοφικές αναλύσεις, πράγμα που ίσως δικαίως συμβαίνει, καθώς μια αναγωγή όλων των θεωριών στο σχήμα αυτό θα αφαιρούσε πολλές ενδιαφέρουσες αποχρώσεις από τα εξεταζόμενα κείμενα. Ελλείψει αυτού του συστηματικού σχήματος θα μιλούσαμε για ένα αξιολογότατο βιβλίο-εισαγωγή, στο οποίο ο συγγραφέας προσπαθεί να δώσει κι ένα ερευνητικό ενδιαφέρον – και τις περισσότερες φορές το πετυχαίνει–, χωρίς ωστόσο κάποιες έννοιες να έχουν αναπτυχθεί σε επαρκές βάθος κι έκταση, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί πάντα να το παρακολουθήσει. Το πρόβλημα αυτό μεταφέρεται στη γλώσσα και την ορολογία των κεφαλαίων, οι οποίες προσαρμόζονται στον εκάστοτε φιλόσοφο, δίχως να ενοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις επαρκώς από τη φωνή του ίδιου του συγγραφέα. Ακόμα όμως και με αυτό το (μικρό βέβαια) ελάττωμα, που ενίοτε ξεπερνιέται αν προϋποτεθεί μια ελάχιστη εξοικείωση από μέρος του αναγνώστη, το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική έκδοση, η οποία οφείλει να λάβει συνέχεια. Μια έκδοση, στην οποία ο συγγραφέας θα αναπτύσσει περισσότερο κάποιες έννοιες, τόσο των προς συζήτηση φιλοσόφων, όσο και δικές του, είναι σίγουρα επιθυμητή και δικαιολογημένη, καθώς πρόκειται για περιεχόμενο το οποίο αξίζει αρκετά μεγαλύτερη της παρούσας έκτασης [4].


Σημειώσεις:
[1] Πρβ. R. Scruton, The Aesthetics of Music (New York: Clarendon 1997).
[2] Πρβ. Τ. W. Adorno, Philosophie der neuen Musik (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1975), σ. 13· M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, GA 5 (Frankfurt a.M.: Klostermann), σ. 68 κ.ε.
[3] Πρβ. Μ. Τσέτσος, Βούληση και ήχος. Η μεταφυσική της μουσικής στη φιλοσοφία του Σοπενχάουερ (Αθήνα: Εστία 2004).
[4] Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους κριτές των Κριτικών για τις πολύτιμες διορθώσεις και επισημάνσεις, οι οποίες βελτίωσαν σημαντικά το κείμενο. Οποιοδήποτε λάθος παρέμεινε βαρύνει ασφαλώς αποκλειστικά τον συντάκτη του άρθρου.Δημοσιεύθηκε: 11.9.2014

Τρόπος παραπομπής στη βιβλιοκρισία:
Παντούλιας, Μιχάλης: (Βιβλιοκρισία του:) Μάρκος Τσέτσος: Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία: Από τον Kαντ στον Αντόρνο (Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2012). Κριτικά 2014-04, <http://www.philosophica.gr/critica/2014-04.html>.ISSN 1791-776X