2014

Προλογικό σημείωμα στην έντυπη έκδοση: Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες 2014. Αθήνα: Ευρασία.

 • 2014-01  Ζ.-Π. Σαρτρ: Η υπερβατικότητα του Εγώ. Σχεδίασμα μιας φαινομενολογικής περιγραφής (μτφρ.: Α. Ζήρας· εισαγ.: Α. Χατζημωυσής). Αθήνα: Αρμός 2014, 99 σ., 9 €.
  Κρίνει ο Μιχάλης Κατσιμίτσης (2.4.14).
 • 2014-02  X. Pavie: Exercices spirituels: Leçons de la philosophie contemporaine. Paris: Les Belles Lettres 2013, 440 σ., 25 €.
  Κρίνει η Ευαγγελία Νάκα (2.4.14).
 • 2014-03  Π. Πολυμένης: Λέξεις, εμπειρία και οι ακροβάτες. Ο ενσώματος ιδεαλισμός στην ποίηση. Αθήνα: Γαβριηλίδης 2012, 295 σ., 17 €.
  Κρίνει η Γιώτα Τεμπρίδου (11.9.14).
 • 2014-04  Μ. Τσέτσος: Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία: Από τον Kαντ στον Αντόρνο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2012, 263 σ., 15 €.
  Κρίνει ο Μιχάλης Παντούλιας (11.9.14).
 • 2014-05  Λ. Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, 412 σ., 33 €.
  Κρίνει ο Ιωάννης Παπαχρήστου (11.9.14).
 • 2014-06  Θ. Τσώλης: Ο στωικός σοφός. Στωική ηθική και κοινωνική φιλοσοφία. Αθήνα: Μεταίχμιο 2012, 406 σ., 18 €.
  Κρίνει η Χριστίνα Κούρφαλη (28.10.14).
 • 2014-07  Μ. Πουρνάρη: Επιστημική δικαιολόγηση. Μια γνωσιοθεωρητική προσέγγιση. Αθήνα: Νήσος 2013, 170 σ., 10 €.
  Κρίνει ο Στέφανος Δημητρίου (28.10.14).
 • 2014-08  Ν. Αυγελής: Εισαγωγή στη φιλοσοφία (στ΄ έκδοση, βελτιωμένη και επαυξημένη). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης 2012, 569 σ., 39 €.
  Κρίνει ο Μανώλης Περάκης (12.11.14).
 • 2014-09  Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. Δαρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής· Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης 2013, 274 σ., 27 €.
  Κρίνει ο Γιώργος Βαλσάμης (18.12.14).
 • Διάλογος: Ποίηση και φιλοσοφία (19.12.11).
  Απάντηση του Πέτρου Πολυμένη στη βιβλιοκρισία 2014-03.
 • 2014-10  L. Braver: Groundless Grounds. A Study of Wittgenstein and Heidegger. Cambridge, Mass.: The MIT Press 2012, 379 σ., 29 €.
  Κρίνει ο Κωνσταντίνος Μπουλτζής (19.12.14).
 • 2014-11  Χ. Πεχλιβανίδης: Αριστοτέλης και Ernan McMullin: Ιχνηλατώντας τις καταβολές του σύγχρονου επιστημονικού ρεαλισμού. Θεσσαλονίκη: Ζήτη 2013, 303 σ., 19 €.
  Κρίνει ο Αριστείδης Γωγούσης (22.12.14).
 • 2014-12  H. Bergson: Ύλη και μνήμη. Δοκίμιο για τη σχέση σώματος και πνεύματος (μτφρ. Π. Ζινδριλή & Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2013, 319 σ., 20 €.
  Κρίνει ο Ευάγγελος Παπαδημητρόπουλος (22.12.14).
 • 2014-13  G. Karamanolis: The Philosophy of Early Christianity. Durham: Acumen 2013, xvi+317 σ., 27 €.
  Κρίνει ο Δημήτρης Α. Βασιλάκης (30.12.14).
 • 2014-14  Μ. Τσάρλσγουορθ: Φιλοσοφία και Θρησκεία. Τυπολογία των σχέσεών τους από την αρχαιότητα έως σήμερα (μτφρ. Χ. Τριανταφυλλόπουλος, επιμ. Γ.Α. Δημητρακόπουλος· Σειρά: Φιλοσοφία). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2014, 359 σ., 20 €.
  Κρίνει ο Γιώργος Ζωγραφίδης (30.12.14).
 • Το βραβείο καλύτερης ελληνικής φιλοσοφικής διατριβής των ετών 2013 & 2014 απονέμεται στον Δρ Αθανάσιο Γκατζάρα, για τη διατριβή του με τίτλο: "Οι πρώτες αρχές του αισθητού κόσμου στη φιλοσοφία του Πλάτωνα".
  Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.


ISSN 1791-776X