2017

 • 2017-01  Τζ. Μακντάουελ: Ο Νους και ο Κόσμος (εισαγωγή-μετάφραση Θάνος Σαμαρτζής, επίμετρο Αριστείδης Μπαλτάς). Αθήνα: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, 2013, 432 σ., 20 €.
  Κρίνει ο Κώστας Παγωνδιώτης (2.3.17).
 • 2017-02  Μ. Μερλώ-Ποντύ: Φαινομενολογία της αντίληψης (μετάφραση Κική Καψαμπέλη). Αθήνα: Nήσος, 2016, 774 σ., 25 €.
  Κρίνει η Αλεξάνδρα Μουρίκη (3.7.17).
 • 2017-03  Τζ. Ντιούι: Δημοκρατία και Εκπαίδευση. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης (εισαγωγή–μετάφραση Φώτης Τερζάκης). Αθήνα: Ηριδανός, 2016, 571 σ., € 31,80.
  Κρίνει ο Δημήτρης Αλεξάκης (3.7.17).
 • 2017-04  A. Schopenhauer: Περί της ελευθερίας της βούλησης (μετάφραση Μ. Παντούλιας – Δ. Υφαντής, εισαγωγή-σχόλια-επιμέλεια Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2016, 224 σ., 15,90 €.
  Κρίνει ο Κωνσταντίνος Σαργέντης (25.9.17).
 • 2017-05  Άρης Στυλιανού: Ο Σπινόζα και η Δημοκρατία. Αθήνα: Πόλις 2016, 214 σ., 15 €.
  Κρίνει ο Κωνσταντίνος Λαπαρίδης (25.9.17).
 • Παύλος Σούρλας: Δίκαιο και δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της Μεθοδολογίας του Δικαίου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017, 911 σ., 60 €.
  Πολυκριτική:
  2017-06 Κρίνει ο Κώστας Σταμάτης (25.9.2017)
  2017-07 Κρίνει ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης (25.9.2017)
 • 2017-08  Φ. Βασιλόγιαννης: Πρόσωπα, Λόγοι και Πράγματα: Ιδιοκτησία και Μη Διανεμητική Δικαιοσύνη. Αθήνα: Ευρασία 2015, 285 σ., 24 €.
  Κρίνει ο Γιώργος Παυλάκος (29.10.17).
 • 2017-09  Επίκτητος: Η ελευθερία και άλλα κείμενα (μτφρ.–επίμετρο Θάνος Σαμαρτζής). Αθήνα: Δώμα 2017, 100 σ., 14 €.
  Κρίνει ο Φώτης Παπαγεωργίου (29.10.17).
 • 2017-10  G. Pachymeres: Philosophia, Book 3. 'In Aristotelis De Caelo' Commentary, editio princeps (prolegomena-text-indices Ioannis Telelis). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2016, 156+135 σ., 35,50 €.
  Κρίνει η Χριστίνα Πράπα (29.10.17).
 • 2017-11  N. Warburton: Φιλοσοφία: Τα κλασικά κείμενα (μτφρ. Θ. Δρίτσας). Αθήνα: Εκδόσεις Αρσενίδη 2015, 374 σ., 23 €.
  Κρίνει ο Μανώλης Περάκης (30.12.17).
 • 2017-12  P. Godfrey-Smith: Φιλοσοφία της Βιολογίας (μτφρ. Γ. Μαραγκός). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2016, 320 σ., 22 €.
  Κρίνει η Δήμητρα Μπαλλά (30.12.17).


ISSN 1791-776X