2019

 • 2019-01  Δ. Αλεξάκης: John Dewey. Πειραματισμός και Δημοκρατία. Αθήνα: Τόπος 2017, 256 σ., 17,00 €.
  Κρίνει η Κυριακή Γραμμένου (10.9.19).
 • 2019-02  Απάντηση σε μια βιβλιοκρισία της Α. Καλέρη [2018-04, για την έκδοση: Friedrich Schleiermacher: Περί μετάφρασης, ερμηνείας και κριτικής (μτφρ.-σχ. Δ. Υφαντής & Β. Κακοσίμου, εισαγωγή-επιμ. Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές 2017].
  Απαντά ο Δημήτρης Υφαντής (10.9.19).
 • 2019-03  Δ. Κουντάκη: Ζώα και ηθική. Μια μη ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Αθήνα: Σμίλη 2019, σ. 254, 15 €.
  Κρίνει ο Σταύρος Καραγεωργάκης (24.9.19).
 • 2019-04  Θωμάς Ακινάτης - Μαρσίλιος της Πάδοβα – Μπάρτολος του Σαξοφερράτο: Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία. Ανθολογία Κειμένων (εισαγωγικά κείμενα – επιμέλεια: Ελένη Τούντα & Φιλήμων Παιονίδης, μτφρ. –σχολιασμός: Ελένη Τούντα). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη 2016, 338 σ., 27,50 €.
  Κρίνει ο Γιώργος Στείρης (26.9.19).
 • 2019-05  Απάντηση σε μια βιβλιοκρισία του Παύλου Κόντου [2018-03, για την έκδοση: Ιμμάνουελ Καντ: Θεμελίωση της Μεταφυσικής των Ηθών (μτφρ.-σχ.-επίμετρο Κώστας Ανδρουλιδάκης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2017].
  Απαντά ο Κώστας Ανδρουλιδάκης (20.10.19).
 • 2019-06  Μ. Δασκαλάκη : Διάλογος και διαλεκτική. Η επίδραση του Πλάτωνα στη συγκρότηση της εγελιανής έννοιας της διαλεκτικής. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2017, 160 σ., 12,70 €.
  Κρίνει ο Νίκος Φούφας (22.12.19).


ISSN 1791-776X