Βιβλία προς κρίση

Ο κατωτέρω κατάλογος περιλαμβάνει βιβλία Φιλοσοφίας που μας έχουν αποσταλεί από τους εκδοτικούς οίκους (ή και από τους ίδιους τους συγγραφείς). Τα βιβλία ταχυδρομούνται στη διεύθυνση
            Γιώργος Ζωγραφίδης (Για τα Κριτικά) – ΑΠΘ, Τομέας Φιλοσοφίας 54124 Θεσσαλονίκη
και παραμένουν στον κατάλογο για διάστημα δύο ετών από την έκδοσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για συγγραφή βιβλιοκρισίας παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του περιοδικού, προκειμένου να τους αποσταλεί το αντίτυπο που επιθυμούν να κρίνουν. (Η υπογράμμιση στο όνομα του συγγραφέα δηλώνει ότι το βιβλίο μάς έχει ήδη ζητηθεί για συγγραφή βιβλιοκρισίας ή ότι έχει δημοσιευθεί βιβλιοκρισία του.) Φυσικά, ο κατωτέρω κατάλογος δεν είναι περιοριστικός των εργασιών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο βιβλιοκρισίας στις σελίδες του περιοδικού μας, ούτε υποδηλώνει οποιασδήποτε μορφής "προτεραιότητα": Οι υποψήφιοι συγγραφείς μπορούν να επικοινωνούν με τη Σ.Ε και να προτείνουν βιβλιοκρισία για οποιοδήποτε ελληνικό ή ξενόγλωσσο βιβλίο επιθυμούν.


2017

 • Σούρλας, ΠαύλοςΔίκαιο και δικανική κρίση. Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της Μεθοδολογίας του Δικαίου. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 916 σ., 60,00 €.
 • Χίρσμαν, Άλμπερτ Ο.: Η αντιδραστική ρητορική. Αντίστροφο αποτέλεσμα, ματαιότητα, διακινδύνευση (μτφρ. Κ. Σπαθαράκης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 216 σ., 16,00 €.

2016

 • Αριστοτέλης: Τέχνη ρητορική (εισ.-μτφρ.-σχόλια Π. Μπασάκος. Αθήνα: Νήσος, 528 σ., 28,00 €.
 • Γκέρχαρντ, Ερνστ: Σκέψου σαν φιλόσοφος. Εισαγωγή στη φιλοσοφία σε 7 ημέρες (μτφρ. Κ. Σαργέντης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 200 σ., 15,00 €.
 • Δημόπουλος, Βασίλειος: Ο Martin Heidegger και η παιδαγωγία του θανάτου. Αθήνα: Μπατσιούλας, 190 σ., 13,80 €.
 • Θωμάς Ακινάτης, Μαρσίλιος της Πάδοβα, Μπαρτόλος του Σαξοφερράτο: Ύστερη μεσαιωνική πολιτική θεωρία (εισ.-επιμ. Ε. Τούντα & Φ. Παιονίδης, μτφρ.-σχόλια Ε. Τούντα). Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Σταμούλης, 331 σ., 27,50 €.
 • Μερλώ-Ποντύ, Μωρίς: Φαινομενολογία της αντίληψης (μτφρ. Κ. Καψαμπέλη). Αθήνα: Νήσος, 776 σ., 25,00 €.
 • [Παχυμέρης, Γεώργιος] Pachymeres, GeorgiosPhilosophia, Book 3. 'In Aristotelis De Caelo' Commentary, editio princeps (prolegomena-text-indices I. Telelis). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 156+135 σ.
 • [Σόπενχαουερ] Schopenhauer, Arthur: Περί της ελευθερίας της βούλησης (μτφρ. Μ. Παντούλιας & Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές, 224 σ., 15,90 €.
 • Στυλιανού, Άρης: Ο Σπινόζα και η δημοκρατία. Αθήνα: Πόλις, 214 σ., 15,00 €.
 • Τάσιος, Θ. Π.: Ηθο-οικονομικά. Πίστη-Πίστωση. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 234 σ., 10,00 €.
 • [Χάιντεγκερ] Heidegger, Μartin: Σεμινάρια για ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές. Τα σεμινάρια του Τσόλλικον, μέρος B΄ (προλ.-μτφρ.-σχόλια-επίμετρο: Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές, 384 σ., 25 €.

2015

 • [Γουόρμπαρτον] Warburton, Nigel: Φιλοσοφία. Τα κλασικά κείμενα (μτφρ. Θ. Δρίτσας). Αθήνα: Αρσενίδη, 374 σ., 23 €.
 • [Καντ] Kant, Immanuel: Πρώτες μεταφυσικές αρχές της φυσικής επιστήμης (εισαγωγή-μτφρ.-σχόλια Χ. Τασάκος). Αθήνα: Ροές, 186 σ., 13,80 €.
 • [Κέννυ] Kenny, Antony: Θωμάς Ακυινάτης (μτφρ. Γ. Α. Δημητρακόπουλος). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 160 σ., 16,00 €.
 • Κουμάκης, Γιώργος: Φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας. Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία κατά Πλάτωνα. Αθήνα: Αγγελάκης, 412 σ., 18 €.
 • Μενν, Στήβεν: Ο Πλάτων για τον θεό ως νου (μτφρ. Π. Γκολίτσης). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 232 σ., 22,00 €.
 • [Ροσέτι] Rossetti, Livio: Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία. Φιλολογικά δεδομένα και άλλα μεθοδολογικά εργαλεία (μτφρ.-επιμ. Ά. Τάτση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 298 σ., 14 €.
 • Φιλοσοφία – Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας, τόμος 45. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών/ΚΕΕΦ, 381 σ.
 • [Χάιντεγκερ] Heidegger, Μ.: Σεμινάρια για ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές. Τα σεμινάρια του Τσόλλικον, μέρος Α΄ (προλ.-μτφρ.-σχόλια-επίμετρο: Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές, 363 σ., 21 €.
 • [Χέγκελ] Hegel, G.W. F.: Η φιλοσοφία του Πνεύματος. Το αντικειμενικό πνεύμα. Το απόλυτο πνεύμα (εισαγωγή-μτφρ.-σχόλια Δ. Τζωρτζόπουλος). Αθήνα: Παπαζήσης, 237 σ., 15 €.
 • [Χέγκελ] Hegel, G.W.F.: Οι αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού (μτφρ. Π. Κλιματσάκης & Δ. Υφαντής). Αθήνα: Ροές, 314 σ., 21 €.


ISSN 1791-776X