Προλογικό σημείωμα
στην έντυπη έκδοση 2011 (εκδ. Ευρασία)

Με το παρόν τεύχος συμπληρώνεται ο τρίτος χρόνος λειτουργίας των Κριτικών: ενός φιλοσοφικού περιοδικού που δημοσιεύει αποκλειστικά φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες. Η λειτουργία του περιοδικού μας συμπίπτει με την εμφάνιση και την κατακλυσμιαία επέκταση της «κρίσης». Όποιος κι αν είναι ο ρόλος της φιλοσοφίας σε αυτό το περιβάλλον, είτε αποβλέπει στην κατανόηση του κόσμου είτε στη μεταμόρφωσή του, το στοιχείο της κριτικής παραμένει αναπόσπαστο συστατικό της.

Μολονότι τα τρία αυτά χρόνια ζωής θα μπορούσαν να θεωρηθούν μικρό διάστημα, επιτρέπουν –αν δεν επιβάλλουν– έναν σύντομο απολογισμό. Πιστεύουμε, λοιπόν, πως ο βασικός στόχος που τέθηκε στην αρχή του εγχειρήματος έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό: τα Κριτικά έχουν όντως καθιερωθεί ως «βήμα επιστημονικού διαλόγου και φιλοσοφικής κριτικής», δικαιώνοντας τον ιδρυτικό τους αυτοπροσδιορισμό και προσπαθώντας να συμβάλλουν πάντοτε στην «επιστημονικά έγκυρη και έγκαιρη αποτίμηση της αξίας πρόσφατων εκδόσεων από τον χώρο της φιλοσοφίας, καθώς και από συγγενείς κλάδους».

Όσον αφορά την κύρια μεθοδολογική επιδίωξη του περιοδικού, δηλαδή την αποενοχοποίηση της κριτικής, πιστεύουμε ότι η λειτουργία του περιοδικού έχει συμβάλει στην εκπλήρωση και αυτού του στόχου. Εδώ, εξάλλου, έγκειται και η λεπτότερη και δυσκολότερη όψη της αποστολής μας, καθώς η κριτική αξιολόγηση χρειάζεται να είναι ελεύθερη και απροκατάληπτη, παραμένοντας ταυτόχρονα γόνιμη και εποικοδομητική.

Δεσμευόμαστε, λοιπόν, ότι θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την κριτική αποτίμηση των φιλοσοφικών έργων που παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και επιλεγμένων ξενόγλωσσων εκδόσεων. Σκοπός μας παραμένει ο απεγκλωβισμός της φιλοσοφικής συζήτησης από το δίπολο φίλων-εχθρών, που εξακολουθεί εν πολλοίς να κατευθύνει τις εξελίξεις στην ελληνική φιλοσοφική κοινότητα. Η κοινότητα αυτή, ποσοτικά μεγαλύτερη και ποιοτικά καταφανώς καλύτερη από ποτέ, αναζητεί ακόμη τους δρόμους και τους τρόπους που θα της επιτρέψουν να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο με όρους ακαδημαϊκότητας και επιστημονικότητας. Μια μικρή έστω συμβολή των Κριτικών σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι δικαιώνει την ύπαρξη του περιοδικού.

Τα δεκατρία κείμενα του παρόντος τόμου είναι και φέτος ενδεικτικά της πολυμορφίας της ελληνικής φιλοσοφικής εργασίας και εκδοτικής παραγωγής, αλλά και των ενδιαφερόντων των μελών της κοινότητας που συνεργάζονται με το περιοδικό ως συγγραφείς.

*

Τα Κριτικά έχουν πρωτογενώς ηλεκτρονική μορφή, αποτελώντας διακριτή και αυτόνομη μονάδα του ιστοχώρου Philosophica. Η έντυπη έκδοση των βιβλιοκρισιών σε μορφή επετηρίδας επιδιώκει να καταστήσει τα κείμενα προσιτά και σε εκείνη την (διόλου ευκαταφρόνητη) ομάδα αναγνωστών που δεν (θέλουν να) έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ευχαριστούμε θερμά τους ανώνυμους κριτές του περιοδικού για την ανιδιοτελή συμβολή τους στην αξιολόγηση και βελτίωση των κειμένων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Ευρασία και στον εκδότη Φαίδωνα Κυδωνιάτη για την άψογη συνεργασία και την πρόθυμη φιλοξενία της έντυπης έκδοσης των Κριτικών.

Η Συντακτική Επιτροπή
Δεκέμβριος 2011ISSN 1791-776X