Εκτύπωση
PDF
Απρ
16

Αρθρογράφος // DVD_GR

Βρίσκεστε σε έναν ιστοχώρο που φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική «πύλη στη φιλοσοφία». Ο χώρος είναι ανοικτός σε όλα τα ρεύματα και προσεγγίσεις του φιλοσοφείν, δίνοντας έμφαση στην ακαδημαϊκή του διάσταση και αποφεύγοντας τις (όχι ασυνήθιστες στο διαδίκτυο) παρα-φιλοσοφικές αποκλίσεις που δεν πληρούν επιστημονικά κριτήρια.

Διακριτή και αυτόνομη μονάδα του ιστοχώρου αποτελεί το περιοδικό φιλοσοφικών βιβλιοκρισιών Κριτικά, που αποβλέπει στην επιστημονικά έγκυρη και έγκαιρη αποτίμηση της αξίας πρόσφατων φιλοσοφικών εκδόσεων. Στο τέλος κάθε έτους οι βιβλιοκρισίες αναδημοσιεύονται σε έντυπη επετηρίδα με τίτλο Κριτικά. Φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες (εκδ. Ευρασία).

Το εγχείρημα βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ομίλου Φιλοσοφικών Ερευνών και η δημιουργία του (2008) ενσωμάτωσε τις συμβολές πολλών ανθρώπων. Υπεύθυνος της λειτουργίας του ιστοχώρου από 1.2.2015 είναι ο Στασινός Σταυριανέας, ενώ την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας επιβλέπει Συμβουλευτική Επιτροπή, την οποία αποτελούν οι Στέλιος Βιρβιδάκης, Παναγιώτης Θανασάς, Βασίλης Κάλφας και Παύλος Σούρλας. Ευχαριστούμε τους ερευνητές, φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, συγγραφείς, εκδοτικούς οίκους και κάθε φίλο της φιλοσοφίας για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη αυτών των σελίδων, καθώς και για κάθε παρατήρηση και υπόδειξη που θα μας αποστείλουν.