Εκτύπωση
PDF

Ακαδημαϊκά νέα

17.10.14

Η Ελένη Λεοντσίνη εξελίχθηκε στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του ΦΠΨ Ιωαννίνων, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία».

9.7.2014

Η Μελίνα Γ. Μουζάλα εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Κλασσικής  Αρχαιότητος: Μεταφυσική, Γνωσιολογία».

4.7.2014

Ο Δημήτριος Αθανασάκης εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο ΦΠ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία (16ος - 18ος αιώνας)».

2013

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΦΠΨ Ιωαννίνων.

2013

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΦΚΣ Κρήτης.

2013

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΦΠΨ Αθήνας.

2013

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών.

2012

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΦΠ του ΑΠΘ.