Αρχική Πληροφόρηση Ακαδημαϊκά νέα

Ακαδημαϊκά νέα

E-mail Εκτύπωση PDF

17.10.14

Η Ελένη Λεοντσίνη εξελίχθηκε στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του ΦΠΨ Ιωαννίνων, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία».

9.7.2014

Η Μελίνα Γ. Μουζάλα εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της Κλασσικής  Αρχαιότητος: Μεταφυσική, Γνωσιολογία».

4.7.2014

Ο Δημήτριος Αθανασάκης εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο ΦΠ του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία (16ος - 18ος αιώνας)».

Δεκ. 2013

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών.

16.10.2013,
Υπ. Απόφ.

Απέλλα: Νέο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης μητρώων και διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης

18.9.2013

Ο Παναγιώτης Θανασάς εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα ΦΠ του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία της Φιλοσοφίας».

Ν. 4186/ 2013

«Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)» και «Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΦΕΚ Γ 1000,
06.09.2013

Ο Ιωάννης Δημητρακόπουλος εξελίσσεται σε Επίκουρο Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν. Πατρών,
με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Θεολογία».

Η Βασιλική Καραβάκου εξελίσσεται σε Αν. Καθηγήτρια στο Παν. Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο
«Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης».

14.7.2013

Απεβίωσε η Βούλα Κοτζιά, Αν. Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ.

3.7.2013

Ο Ηλίας Τεμπέλης εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με γνωστικό αντικείμενο
«Γενική Φιλοσοφία με έμφαση στην Ελληνική Φιλοσοφία».

2013

N 4009_N 4076_N 4115