Εκτύπωση
PDF

Βιβλιογραφικά

 

Αρχικός στόχος αυτής της σελίδας ήταν να στεγάσει μια βάση βιβλιογραφικών δεδομένων με το σύνολο της φιλοσοφικής βιβλιογραφίας στην Ελληνική και με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης. Μέχρι να βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση που θα επιτρέψει την υλοποίηση του εγχειρήματος, παραπέμπουμε το χρήστη:

· στην εκτενή βάση δεδομένων του ΚΕΝΕΦ, η οποία περιλαμβάνει το πλήθος των τεκμηρίων (βιβλία, ακαδημαϊκά άρθρα, δημοσιεύματα σε εφημερίδες κ.λπ.) που υπάρχουν κατατεθειμένα στο Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Παν. Ιωαννίνων·

· στη βιβλιογραφική συλλογή του Γιάννη Τζαβάρα, που φιλοδοξεί να καταγράψει το σύνολο της ελληνικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας (βιβλία, αλλά όχι άρθρα) από το 1980 μέχρι σήμερα·

· στην καταγραφή από τον Παναγιώτη Θανασά των βιβλίων (όχι άρθρων, και χωρίς δυνατότητα αναζήτησης) για τη Νεότερη Φιλοσοφία από το 1970 μέχρι σήμερα.