Εκτύπωση
PDF

Στατιστικά 2014

Οι "μοναδικοί επισκέπτες" του ιστοχώρου Philosophica ανήλθαν το 2014 σε 17.835.

Η αρχική σελίδα των Κριτικών (http://philosophica.gr/critica) δέχθηκε κατά το 2014 6.236 "επισκέψεις". Από τις επιμέρους βιβλιοκρισίες, τα κείμενα του 2013 είχαν στη διάρκεια του 2014 από 58 έως 298 "επισκέψεις" το καθένα. Συνεχίζεται, βέβαια, η ανάγνωση και παλαιότερων κειμένων. Ενδεικτικά, τα κείμενα του έτους 2011 δέχτηκαν από 46 έως 413 "επισκέψεις".