Στοιχεία

Συντακτική Επιτροπή:
      Διευθυντής:
· Γιώργος Ζωγραφίδης, υπεύθυνος και για τη Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων
      Θεματικοί Υπεύθυνοι:
· Χλόη Μπάλλα, για την Αρχαία Φιλοσοφία
· Στασινός Σταυριανέας, για την Αρχαία Φιλοσοφία
· Άρης Στυλιανού, για τη Νεότερη Φιλοσοφία
· Παύλος Κόντος, για τη Σύγχρονη Φιλοσοφία
· Φιλήμων Παιονίδης, για τη Σύγχρονη Φιλοσοφία

Τα Κριτικά δημοσιεύουν πρωτότυπες βιβλιοκρισίες για ελληνικές ή ξενόγλωσσες εργασίες από τον χώρο της φιλοσοφίας (ή από συγγενείς κλάδους), των οποίων η έκδοση δεν απέχει περισσότερα από δύο χρόνια από τη δημοσίευση της βιβλιοκρισίας. Οι βιβλιοκρισίες υποβάλλονται προς δημοσίευση στον αρμόδιο Θεματικό Υπεύθυνο (ή στον Διευθυντή, αν το κρινόμενο έργο δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες) και αξιολογούνται από ανώνυμους κριτές. Η δημοσίευση κειμένων που απαντούν σε ήδη δημοσιευθείσες βιβλιοκρισίες είναι επιτρεπτή και επιθυμητή.Συμβουλευτική Επιτροπή:
· Στέλιος Βιρβιδάκης
· Παναγιώτης Θανασάς
· Βασίλης Κάλφας
· Παύλος ΣούρλαςΠαλαιότεροι συντελεστές:
· Παναγιώτης Θανασάς: Διευθυντής την περίοδο 2009-2014ISSN 1791-776X